Klan Malkavian

• Awena the Fortuneteller
Childe till Otis Arcturus
Sierska från Altsang, UK

• Bas Midte,
Sire okänd
Ursprung okänt, påträffades i Klaipėda, Litauen.

• Chester
Childe till Otis Arcturus
Värdshusvärd från Altsang, UK

• Coro,
Childe till Otis Arcturus
Ursprung okänt, numera Altsang, UK

• Lumière [†]
Childe till Otis Arcturus
Ursprung okänt, bosatt i Altsang tills han dödades av häxjägare.

• Valentine of Nowhere
Sire okänd
Ursprung okänt, numera Prins av Hexham, UK

• Otis Arcturus
Sire okänd
Ursprung okänt, numera Altsang, UK

• Viktor,
Childe till ”Murlin” (hävdar han)
Ursprung okänt, numera Altsang, UK. Anses vara samma person som Miklós av klan Tremere, men har synts till efter Miklós död.