Klan Cappadocian

• Felix, 7th
Sire Okänd
Ursprung okänt, deltog i attacken mot Tremeren Malgorzatas Chantry i Hermanstadt, 1391.

• Frederich von Koeln, 8th
Childe till Felix
Från Koeln, tillfångatogs och omvandlades till Gargoyle av Malgozata

• Galien Bishop [†]
Sire Okänd
Ursprung okänt, bodde i Altsang tills han dödades av Giluva, klan Lasombra

• Hovhannes Abrahamian [†]
Sire Okänd
Från Acre, bosatt i Altsang fram till sin död. Dödades av Giluva, klan Lasombra

• Nicholas Camden
Sire Okänd
Ursprung okänt, Chamberlain of Mithras.

Chepas

Name: Chepas, gick under namnet Reyes medan han gömde sig inom klan Lasombra.
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Bezgraniczny, Fd Cappadocian. Har maskerat sig som Lasombra inom Sabbaten under många år.
Generation: 6th
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Speciality:

SOCIAL
Speciality:

MENTAL
Speciality:

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER