Jan Haas

Adams närmaste vän, dog i strid mot Konrad Bnińskis personliga armé Czarny Dzik
Jans son Emil är kvar bland Adams stråtrövare.