Ecaterina the Wise

The Agitator of Prague, är en okänd Brujah demagog och anhängare av Sabbaten.
Leder Sabbaten i Lublin, Polen