Halvar Tveegge

Kom till Izy Drewno för att sälja en journal som tillhört hans sire Magni the Gothking, till Sarazin. Men då Sarazin inte fanns på plats och ingen annan var beredd att betala det dyra priset Halvar krävde för boken så ämnade han resa hem igen. Han hann dock inte lämna sitt läger utanför staden, då de attackerades dagtid och dödades av Aleksander Lisowski och hans kavalleri.

Name: Halvar Tveegge
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: ), Final Death: 6 Maj, 1613.
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Brujah
Generation: 9th
Sire: Magni the Gothking
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

Str
Dex
Sta

Cha
Man
App

Per
Int
Wit

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

Celerity, Potence, Presence

BACKGROUNDS

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

OTHER