David ”the Bookkeeper” of the Redhand

The book keeper är rätt lugn av sig, kommer från trakten och levde som munk ett tag, men inget som passade och han blev utskickat, aldrig fört mkt liv av sig, gillar ordning och reda samt ett väldigt coolt humör, flammar inte upp exakt.

Name: David Redhand
Gender: Male
Born year: 1574  (Embraced year: )
Family: Redhand

Virtue:
Vice:

Clan:
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

Str 2
Dex 2
Sta 2

Cha 2
Man 2
App 2

Per 3
Int 4
Wit 3

ABILITIES
Alertness 1
Athletics 2
Brawl 1
Dodge 2
Empathy 2
Intimidation 2
Leadership 2
Subterfuge 2

Animal Ken
Archery 1
Crafts
Etiquette 2
Legerdemain 2
Melee 1
Preformance
Ride
Stealth 1
Survival

Academics 3
Commerce 2
Investigation 3
Law 2
Linguistics 1
Medicine 2
Occult 4
Politics
Seneschal 2
Theology 2

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

DERENGEMENT:
Berserk

OTHER