1600, Mars 3

1600, Mars 3 – Linköpings blodbad
En domstol i Linköping, där Hertig Karl själv står som åklagare, dömer ett flertal personer som stött Kung Sigismund. De flesta får dödsstraff. Därefter utnämndes Hertig Karl till Kung Karl IX, även om om han inte formellt blir krönt förrän 7 år senare.