1637

1637 – Andra Kosacksupproret Nytt försök av Kosackerna att stå upp mot Polen, även detta försök krossas.

1626

1626 – Kosackupproret Kosackerna vägrar att underkasta sig polskt styre och tar upp väpnad strid mot polska ockupanter.

1625

1625 – Izy Drewno växer Folkmängden i staden växer stadigt och kyrkoböckerna visar nu att det bor över 12.000 själar … More

1620

1620 – Kyrkans styrkor försvagas De Törnklädda lämnar Izy Drewno för tjänstgöring vid andra kyrkor runt om Polen, för att … More

1620

1620 – Polsk-Turkiska kriget Turkarna invaderar Europa och hotar Polen och flera andra länder.