1618, 11 Dec

1618, 11 Dec – Treaty of Dywilino
Fredsavtal tecknas med Ryssland och Polens gränser växer med nästan en miljon(!) kvadratkilometer, i form av Livland (Lettland och Estland)