1621

1621 – Förlusten av Livland
Sverige som aldrig accepterat Polens erövring av Livland, utnyttjar interna problem som Kung Sigismund lider av och omgrupperar sina styrkor och tar till slut makten över Livland igen.

1618, 11 Dec

1618, 11 Dec – Treaty of Dywilino
Fredsavtal tecknas med Ryssland och Polens gränser växer med nästan en miljon(!) kvadratkilometer, i form av Livland (Lettland och Estland)