1626

1626 – Kosackupproret Kosackerna vägrar att underkasta sig polskt styre och tar upp väpnad strid mot polska ockupanter.

1620

1620 – Polsk-Turkiska kriget Turkarna invaderar Europa och hotar Polen och flera andra länder.