1626

1626 – Kosackupproret
Kosackerna vägrar att underkasta sig polskt styre och tar upp väpnad strid mot polska ockupanter.