1637

1637 – Andra Kosacksupproret
Nytt försök av Kosackerna att stå upp mot Polen, även detta försök krossas.

1626

1626 – Kosackupproret
Kosackerna vägrar att underkasta sig polskt styre och tar upp väpnad strid mot polska ockupanter.