1637

1637 – Andra Kosacksupproret
Nytt försök av Kosackerna att stå upp mot Polen, även detta försök krossas.