1637

1637 – Andra Kosacksupproret Nytt försök av Kosackerna att stå upp mot Polen, även detta försök krossas.