1599, December

1599, December
Saltgruvan  Gwiazda ściana når en ny rik åder av Halit, stensalt. Dessa nya fynd visar på att detta är till och med större fynd än man tidigare väntat sig i trakten, och gruvindustrin blir flerdubblad.

1599, November 10

1599, November 10 – Åbo Blodbad
Flera ledande adelsmän i Finland, som stöttat Kung Sigismund, avrättades efter en summarisk rättegång, och i Viborg fästes deras huvuden på järnspikar i en av stadsportarnas valvbåge och ett antal officerare steglades. I Åbo genomfördes en ståndsdomstol, varvid alla anklagade dömdes till döden, men några benådades.