1620

1620 – Polsk-Turkiska kriget
Turkarna invaderar Europa och hotar Polen och flera andra länder.