In Nomine – Resources

Detta kan vara allt från ägodelar och artifakter, speciella färdigheter, titlar eller roller, eteriska sånger och riter. Dessa kopplas alltid till en av de primära krafterna, och har alltid ett värde mellan 1-6.

Roles

Änglar och demoner kan inte vandra omkring i den fysiska världen (Jorden) i sina eteriska form. De behöver en fysisk människokropp att manifestera sig i.
Roles är investeringar i denna människokropp. Ju högre nivå man har i denna resurs, desto mer status och influenser har denna kropp.  En väletablerad roll gör även mindre påverkan på symfonin.

Servants

Min dräng har också en dräng. Där spelarna tjänar under sina mästare, så kan de även ha egna tjänare i form av zombies, familiarie, vampyrer, gremlins eller kanske till och med en mänsklig tjänare.

Skills

Speciella färdigheter som underlättar det jordiska livet. det kan vara såna saker som att din demon älskar att köra bil och därför lärt sig göra det extra bra, eller din ängel som inte behöver äta kanske fått en nästan syndfull lust till att laga mat. eller en Malakit som älskar att lära sig nya kampsporter för att bli ännu bättre på att spöa upp helvetesyngel.

Songs

De mystiska sånger som i balans med Symfonin kan utföra mirakel eller magiska effekter även i den fysiska världen.

Vessels

En fysisk kropp för din demon eller ängel. Vanligtvis en människokropp, men det begränsas inte ens till levande väsen utan kan vara vilken fysisk varelse eller objekt i den jordiska dimensionen.

 

Discord

En falsk ton genom Symfonin kan höras av nästan alla gudomliga väsen. Discord är också en resurs, men en negativ sådan. Nackdelar som påverkar din karaktär negativt och försvårar din existens.

Thaumaturgy – Sylvus Praesul

Sub umbris nemorum solum mors est invenienda
(under skogens skuggor väntar endast döden)

 

• A Redwood Heart
• A vampiric host
• Blood sacrifice under every full moon, during 13 month

Tid mellan två fullmånar


The time between two full moons (and between successive occurrences of the same phase) is about 29.53 days (29 days, 12 hours, 44 minutes)


 

Lunar year


Old English 13-month lunar year

In England, a calendar of thirteen months of 28 days each, plus one extra day, known as ”a year and a day” was still in use up to Tudor times. This would be a hybrid calendar that had substituted regular weeks of seven days for actual quarter-lunations, so that one month had exactly four weeks, regardless of the actual moon phase. The ”lunar year” is here considered to have 364 days, resulting in a solar year of ”a year and a day”.

As a religious tradition, the thirteen-month years survived among European peasants for more than a millennium[citation needed] after the adoption of the Julian Calendar and now the Gregorian Calendar.

The ”Edwardian” (probably Edward II, late 13th or early 14th century) ballad of Robin Hood for example has ”How many merry months be in the year? / There are thirteen, I say …”, amended by a Tudor editor to ”…There are but twelve, I say….”. Robert Graves in the introductions to Greek Myths comments on this with ”Thirteen, the number of the sun’s death-month, has never lost its evil reputation among the superstitious.”

Even in the late 20th century, British financial institutions were still administering lunar mortgages, requiring an annual adjustment.


Ur ritualen skapas en ”miniatyr” av ett RedWood träd (Tar lite mer än ett fullt år innan den är färdigskapad), ungefär 1 meter bred och 10-15 meter högt. Trädet fungerar sedan som tillflyktsort för gargoylen under dagarna (Varje dag den inte kunnat återvända till sitt träd förlorar den 1 i alla sina fysiska grundegenskaper tills någon av dem når 0 och den vittrar sönder.

Giselles version


De sleutel tot de bosbeschermer ligt binnen het hart van de karmozijnrode bewaarders. In donkerst van nachten, moet het zaad in de vampiergastheer worden geplant en onder bloed doorweekte grond worden begraven.

Het kind moet dan worden gevoed en verzorgd met het nog warme bloed van een moeder onder volledige cirkel van het maanjaar, bij elke nacht onder glans van bleekst van manen.

The key to the forrest guardian lies within the heart of the crimson keepers. In the darkest of nights, the seed must be planted into the vampire host and buried under blood drenched soil

The childe must then be fed and nursed with the still warm blood of a mother under full circle of the lunar year, at every night under the shine of the palest of moons.


Spådom

Husregel av Spådom, skriven av Thek på Fria Ligans forum.

SPÅDOM

NIVÅ 3, RITUAL
RÄCKVIDD: NÄRA
INGREDIENS: Spåkula eller fiskrens

Om du utför en seans kan du få utförliga syner om framtiden. Spelledaren specificerar ett villkor som inte får brytas för att spådomen ska vara uppfylld: ”Då länge inga troll har siktats innan gryningen”, ”Alven får inte skjuta några pilar som träffar marken”
Spelaren specificerar en handling som givet att det lyckas kommer att misslyckas eller omvänt. Exempel: ”Jag kommer att träffa det avgörande slaget mot trollets hjärta”,
”När Perkel hoppar över gärdsgården kommer han falla med ansiktet nedåt i dyn.”

Exempel på slutgiltig spådom:
”Om trenne äventyrare delat sin guld broderligt, kommer de inte överraskas på natten och de skola sova tryggt under sina filtar”.

 


Originalversion:

NIVÅ 3, RITUAL
RÄCKVIDD: NÄRA
INGREDIENS: Spåkula eller fiskrens

Om du utför en seans kan du få utförliga syner
om framtiden. Du ställer frågor till SL, och
de måste röra dig själv eller någon närvarande
person. SL svarar efter bästa förmåga. Svaret
ska vara kortfattat, och gärna tvetydigt och
gåtfullt. Svaret kan också ta formen av ett
omen, ett tecken i omgivningen som varslar
om kommande lycka eller olycka

1646, 14 November – Den Fallna Ängeln

1646, 14 November – Den Fallna Ängelns krypta
Lalkas ghoul Eliaz (även kallad ”Mullvaden”) rapporterar att ingången till ”Den Fallna Ängelns” krypta har grävts fram så det går att ta sig in nu. Det är ett enormt klot av mystiskt stenmaterial, djupt nersjunken i träsket. Eliaz och Hedwigas ghouls har dock grävt fram en ingång och byggt upp skyddsvallar runt om för att hålla vattnet borta.

På Elysiumet The Dionysus hittar de även Reyes, en Sabbat Lasombra från Lublin, som sitter där och låtsas vara en genomresande. Han lämnar en gåva till Lalka, en visselpipa gjord av ett finger-ben. Ska enligt Reyes vara bra att ha om man har med Giovannis att göra.

Lady Hedwiga kallar till ett möte om vad ska göras härnäst. Lalka skickas ut för att kolla läget runt om kryptan, hon tar med sig Petri. Leonard som har lyckats smyga efter in på mötet, följer efter Lalka och Petri ut mot skogen men då de smiter genom en av de många gångar som Lalkas ghoul grävt, tappar han bort dem.

Väl framme vid kryptan så upptäcker de att de ändå är förföljda. Det visar sig vara Adam, som likt ett rovdjur vakar över området som om det vore hans revir. Lalka och Petri antar att det är bråttom, annars kommer Adam troligen attackera den som ligger i kryptan.

Lalka och Petri skyddar tillbaka och hämtar Hedwiga, Demetriouz och Reyes, som tydligen är bekant med Hedwiga också och satt i möte med henne när Lalka och Petri kom dit.

Gruppen skyndar ut till Kryptan, men denna gång lyckas Leonard smyga efter genom gångarna.

När de kommer fram så är kryptan öppen. Där inne står Adam, men tittar sig förvirrat omkring. Inne i kryptan så har bestens grepp om honom släppt.

Kryptan innehåller sex stycken stående stenkistor, enligt Reyes är det tjänarkistor. På golvet ligger också en mumifierad vampyr i torpor, troligen en nordman gissar dom utifrån hans klädsel och vapen.

Centrum av kryptan består av en enorm stenpelare, som i sin tur verkar skyddas av en magisk ritual. Innanför verkar ”den fallna ängeln” vila. Men inget verkar kunna skada pelaren. Med hjälp av Auspex lyckas de avgöra att det verkar behövas nån typ av rit för att öppna pelaren. Någon speciell typ av blod-blanding som ska målas i ett mönster i form av en tre-klöver….

Fortsättning följer…