In Nomine – Resources

Detta kan vara allt från ägodelar och artifakter, speciella färdigheter, titlar eller roller, eteriska sånger och riter. Dessa kopplas alltid till en av de primära krafterna, och har alltid ett värde mellan 1-6.

Roles

Änglar och demoner kan inte vandra omkring i den fysiska världen (Jorden) i sina eteriska form. De behöver en fysisk människokropp att manifestera sig i.
Roles är investeringar i denna människokropp. Ju högre nivå man har i denna resurs, desto mer status och influenser har denna kropp.  En väletablerad roll gör även mindre påverkan på symfonin.

Servants

Min dräng har också en dräng. Där spelarna tjänar under sina mästare, så kan de även ha egna tjänare i form av zombies, familiarie, vampyrer, gremlins eller kanske till och med en mänsklig tjänare.

Skills

Speciella färdigheter som underlättar det jordiska livet. det kan vara såna saker som att din demon älskar att köra bil och därför lärt sig göra det extra bra, eller din ängel som inte behöver äta kanske fått en nästan syndfull lust till att laga mat. eller en Malakit som älskar att lära sig nya kampsporter för att bli ännu bättre på att spöa upp helvetesyngel.

Songs

De mystiska sånger som i balans med Symfonin kan utföra mirakel eller magiska effekter även i den fysiska världen.

Vessels

En fysisk kropp för din demon eller ängel. Vanligtvis en människokropp, men det begränsas inte ens till levande väsen utan kan vara vilken fysisk varelse eller objekt i den jordiska dimensionen.

 

Discord

En falsk ton genom Symfonin kan höras av nästan alla gudomliga väsen. Discord är också en resurs, men en negativ sådan. Nackdelar som påverkar din karaktär negativt och försvårar din existens.