In Nomine – Songs

Sångerna i In Nomine är de övernaturliga förmågorna att förändra Symfonins grunder. Möjligheten att skapa ett mirakel på beställning eller besudla Guds plan.

Här är en lista över de mest kända sånger som änglar och demoner kan lära sig.


Attraction

Beskrivning

 • Corporeal
 • Ethereal
 • Celestial

Charm

Beskrivning

 • Corporeal
 • Ethereal
 • Celestial

Dreams

Beskrivning

 • Corporeal
 • Ethereal
 • Celestial

Entropy

Beskrivning

 • Corporeal
 • Ethereal
 • Celestial

Form

Beskrivning

 • Corporeal
 • Ethereal
 • Celestial

Harmony

Beskrivning

 • Corporeal
 • Ethereal
 • Celestial

Healing

Beskrivning

 • Corporeal
 • Ethereal
 • Celestial

Light

Beskrivning

 • Corporeal
 • Ethereal
 • Celestial

Motion

Beskrivning

 • Corporeal
 • Ethereal
 • Celestial

Numinous Corpus

Beskrivning

 • Corporeal
 • Ethereal
 • Celestial

Possession

Beskrivning

 • Corporeal
 • Ethereal
 • Celestial

Projection

Beskrivning

 • Corporeal
 • Ethereal
 • Celestial

Shield

Skyddande sång

 • Corporeal – Virvelvind som skyddar dig från fysisk skada
 • Ethereal – Ett grönt energifält som skyddar dig mot övernaturliga attacker.
 • Celestial – Svep omgivningens mörker, dimma eller liknande omkring dig och bli närmast osynlig.

Thunder

En kraftfull attack som kombinerar alla tre krafterna samman.

 • Corporeal, EtherealCelestial – En åskattack som hörs genom alla plan. Varelser i närheten riskerar att bli tillfälligt omtöcknade. Chockvågen av denna sång ekar kvar i flera minuter efteråt.

Tounges

Kommunikationens sång

 • Corporeal – Tala alla världens språk, samtidigt om så behövs.
 • Ethereal – Telepati
 • Celestial – Gudomligt sms på max 15 ord som alltid når fram till sin mottagare.

In Nomine – Choirs & Bands

Angel Choirs

 • Cherubim – Hayyoth, The Guardians
 • Elohim – Dynamis, The Powers
 • Grigori – Giants, The Watchers
 • Kyriotates – Hives, The Dominations
 • Malakim – Kings, The Virtues
 • Mercurians – Intercessionists, Friend of Man
 • Ofanim – Thrones, The Wheels
 • Seraphim – Trisagionists, The Mosy Holy

Demon Bands

 • Balseraphs – The Liars
 • Calabim – The Destroyers
 • Djinn – The Stalkers
 • Habbalah – The Punishers
 • Impudites – The Takers
 • Lilim – The Tempters
 • Shedim – The Corruptors

 

In Nomine – Resources

Detta kan vara allt från ägodelar och artifakter, speciella färdigheter, titlar eller roller, eteriska sånger och riter. Dessa kopplas alltid till en av de primära krafterna, och har alltid ett värde mellan 1-6.

Roles

Änglar och demoner kan inte vandra omkring i den fysiska världen (Jorden) i sina eteriska form. De behöver en fysisk människokropp att manifestera sig i.
Roles är investeringar i denna människokropp. Ju högre nivå man har i denna resurs, desto mer status och influenser har denna kropp.  En väletablerad roll gör även mindre påverkan på symfonin.

Servants

Min dräng har också en dräng. Där spelarna tjänar under sina mästare, så kan de även ha egna tjänare i form av zombies, familiarie, vampyrer, gremlins eller kanske till och med en mänsklig tjänare.

Skills

Speciella färdigheter som underlättar det jordiska livet. det kan vara såna saker som att din demon älskar att köra bil och därför lärt sig göra det extra bra, eller din ängel som inte behöver äta kanske fått en nästan syndfull lust till att laga mat. eller en Malakit som älskar att lära sig nya kampsporter för att bli ännu bättre på att spöa upp helvetesyngel.

Songs

De mystiska sånger som i balans med Symfonin kan utföra mirakel eller magiska effekter även i den fysiska världen.

Vessels

En fysisk kropp för din demon eller ängel. Vanligtvis en människokropp, men det begränsas inte ens till levande väsen utan kan vara vilken fysisk varelse eller objekt i den jordiska dimensionen.

 

Discord

En falsk ton genom Symfonin kan höras av nästan alla gudomliga väsen. Discord är också en resurs, men en negativ sådan. Nackdelar som påverkar din karaktär negativt och försvårar din existens.

In Nomine – Characters

Angels

 • ”Joseph Alvarez” – En Mecurian of Blades. Läkare på Sacred Memorial Hospital. 

Demons

 • Al Ghawl – Demon under ordet Drugs. Försöker förtjäna sig ordet ”Busgrog” genom att sälja spritartifakter med demonblod i.
 • ”Asheleigh” – Demon under ordet Lust. Ledare för ett litet gäng av prostituerade. Ogillar Al Ghawl och motarbetar hans försök till ett eget ord.
 • Mardigan – Ägare av puben Beelzepub i Hell’s Kitchen.

Humans

 • Bert – Nattvakt på Sacred Memorial Hospital. 
 • Ceasar – Ledare för det kristna kickergänget ”Fists of the Lord”
 • Elliott – Praktikant på bårhuset på Sacred Memorial Hospital. 
 • Kandy – Prostituerad, jobbar åt Asheleigh
 • Missy – Prostituerad, jobbar åt Asheleigh
 • Roland McManus, bankman som mördades av Mardigan vid ett pokerspel. 
 • Steve – Nattvakt på Sacred Memorial Hospital. 

Others

 • ???

In Nomine – Superiours

De högst rankade i himlen och helvete

Archangels

 • Blandine [Cherub] – [Cherub] Archangel of Dreams, fd Angel of Hope. Ärkefiende till Beleth.
 • David [Malakite ] – Archangel of Stone
 • Dominic [Seraph] – Archangel of Judgment
 • Eli [Mercurian] – Archangel of Creation
 • Gabriel [Ofanite] – Archangel of Fire
 • Janus [Ofanite] – Archangel of the Wind
 • Jean [Elohite] – Archangel of Lightning
 • Jordi [Kyriotate] – Archangel of Animals
 • Laurence [Malakite] – Archangel of the Sword
 • Marc [Mercurian ] – Archangel of Trade
 • Michael [Seraph] – Archangel of War
 • Novalis [Chreub] – Archangel of Flowers
 • Yves – Archangel of Destiny

†  Metatron – The Voice of God, mördad av Lucifer
† Oannes, Ofanite Archangel of Water, förstörd av Vephar
† Raphael [Elohite] – Archangel of the Knowledge. dog i en självmordsattack mot Legion

† Uriel [Malakite] – Archangel of the Purity. Utrotade nästan alla paganistiska de gudarna, och blev kallad till att möta Gud. Har inte setts till sen dess. Antas vara död.

Demon princes

 • Andrealphus [Impudite] – Prince of Lust, fd Angel of Love
 • Asmodeus [Djinn] – Prince of the Game, ledare för helvetes interna ”poliskår”.
 • Baal [Balsheraph] – Prince of the War, fd Angel of Valor. Ärkefiende till Michael
 • Beleth [Djinn] – Princess of Nightmares. Ärkefiende till Blandine.
 • Belial [Calabite] – Prince of Fire
 • Fleurity [Habbalah] – Prince of Drugs
 • Haagenti [Calabite] – Prince of Gluttony. Förtjänade sitt ord genom att äta upp två andra demonprinsar.
 • Kobal [Impudite] – Prince of Dark Humor
 • Kronos [Balsheraph] – Prince of Fate
 • Malphas [Shedite] – Prince of Factions
 • Nybbas [Impudite] – Prince of Media
 • Saminga – Prince of Death
 • Valefor [Calabite] – Prince of Theft
 • Vapula [Haballah] – Prince of Technology

 

 • Lilith – Princess of Freedom

 

† Beelzebub – Prince of Corruption, förstörd av Uriel)
† Mariel – Princess of Oblivion, uppäten av Haagenti)
† Makatiel [Shedite] – Prince of Disease, förintad av Dominic och Asmodeus för att han försökte förinta mänskligheten
† Legion [Shedite] – Prince of Corruption, dödad av Raphael.

† Meserach [Djinn] – Prince of Sloth, uppäten av Haagenti)
† Vephar, Calabite Prince of the Ocean, förstördes av Oannes)

 

 

 

In Nomine – Forces

De tre primära krafterna är In Nomines grundegenskaper. Fysisk, Eterisk och Himmelska krafter. Under varje grundegenskap finns det två sekundära krafter. Dessa påverkas av de primära krafterna.  Varje spelare som skapar en ängel eller demon, börjar med 9 poäng att fördela mellan de tre grundegenskaperna, man måste ha minst 1 poäng i varje grundegenskap.
Sedan får man 4 nivåer för varje poäng du satt ut, att fördela till de sekundära förmågorna.
Ex: Spelaren Jenny har satt ut 3 poäng i Corporal Forces. Då får hon 12 (3×4)nivåer att fördela mellan Strenght och Agilty. Hon väljer att vara starkare än smidig och sätter därför 8 poäng på Strenght och 4 på Agility. 

Corporal Forces

  • Strenght – Råstyrka och fysik. Avgör t ex hur mycket stryk man tål.
  • Agility – Hur smidig och graciös en karaktär är

Ethereal Forces

  • Intelligence – Mental kraft som även påverkar eteriska källor, så som drömmar.
  • Precision – Fokus, används bland annat till avståndsvapen eller saker som kräver tålamod, så som mekanik och elektronik

Celestial Forces

  • Will – En karaktärs mentala stamina och den primära kraften för ett himmelskt väsen
  • Perception – Uppmärksamhet och förmågan att känna av förändringar i symfonin.

Nivåerna kan jämföras på följande sätt:
1 – Extremt svag, svårt sjuk eller litet djur
2 – Svag, som en människobarn
3 – klen vuxen människa
4 – normal vuxen människa
5 – svag eterisk varelse
6 – Normal eterisk varelse,  stark människa
7 –
8 – Stark varelse, extremt kraftfull människa
9 –
10 – Kraftfull eterisk varelse, högsta möjliga värde för människor
11 –
12 – Extremt kraftfull varelse, även för eteriska väsen.

In Nomine

In Nomine is a role-playing game designed by Derek Pearcy and published in 1997 by Steve Jackson Games, based on the French game In Nomine Satanis/Magna Veritas. Players typically assume the role of angels and demons in a setting that draws heavily on the traditional Christian mythos.

 

BAND / CHOIRS

Alla eteriska varelser tillhör en kör (änglar) eller ett band (demoner).

SUPERIORS

De högst rankade i himlen och helvete och mästare av orden.

CHARACTERS

De lägre rankerna av änglar och demoner, tjänare under ärkeänglar och demonprinsar, men även andra väsen som lyder under de högsta ordens ägare.

WORDS

Som spelare börjar man inte med ett eget ord. Ordet måste förtjänas genom att visa lojalitet mot sin mästare.

FORCES

De tre primära krafterna är In Nomines grundegenskaper. Fysisk, Eterisk och Himmelska krafter. Under varje grundegenskap finns det två sekundära krafter. Dessa påverkas av de primära krafterna.

Character points

Används för att skaffa resurser och anpassningar (Attunments), man kan även tjäna fler karaktärspoäng under spelets gång och använda dessa för att t ex öka upp sina krafter (Forces).

ATTUNEMENTS 

Krafter som änglar och demoner för genom sina mästare och sina körer/band.

Alla eteriska väsen får sin kör/band Attunement gratis vid karaktärsskapelsen, och beror helt på vilken kombination av tillhörighet du har och vem du arbetar åt.

Servitor Attunment kan man belönas med genom att tjäna sin mästare väl (eller genom att spendera 10 character point). SL kan neka dig att köpa dessa om du inte varit tillräckligt lojal mot din mästare.

 

RESOURCES

Detta kan vara allt från ägodelar och artifakter, speciella färdigheter, titlar eller roller, eteriska sånger och riter. Dessa kopplas alltid till en av de primära krafterna, och har alltid ett värde mellan 1-6.

 

 

Lista över demoner

* Amon(Aamon) (Christian demonology)
* Abaddon (Christian demonology)
* Abalam (Christian demonology)
* Abraxas (Gnosticism)
* Ad-Dajjal (a.k.a. Dajjal) (Islamic eschatology)
* Adramelech (Assyrian mythology)
* Aeshma (Zoroastrianism)
* Af (Jewish mythology)
* Agaliarept (Jewish mythology)
* Agares (Christian demonology)
* Agiel (Jewish mythology)
* Ahriman/Angra Mainyu (Zoroastrianism)
* Aim (Christian demonology)
* Akem Manah/Akoman/Akvan (Zoroastrianism)
* Ala (Slavic mythology)
* Alal (Chaldean mythology)
* Alastor (Christian demonology)
* Alloces (Christian demonology)
* Allu (Akkadian mythology)
* Amaymon (Christian demonology)
* Amdusias (Christian demonology)
* Ammut (Egyptian mythology)
* Anamalech (Assyrian mythology)
* Anzu (Sumerian mythology)
* Amon (Christian demonology)
* Amy (Christian demonology)
* Andhaka (Hindu mythology)
* Andras (Christian demonology)
* Andrealphus (Christian demonology)
* Andromalius (Christian demonology)
* Antichrist (Christian demonology)
* Apep (a.k.a. Apophis) (Egyptian mythology)
* Apollyon (Christian demonology)
* Armaros (Christian demonology)
* Asag (Sumerian mythology)
* Asb’el (Jewish mythology)
* Asmodai/Asmodeus (Jewish folklore and Christian demonology)
* Astaroth (Christian demonology)
* Astarte (Semitic mythology)
* Asura (Hindu mythology)
* Azazel (Jewish demonology) and (Islamic mythology)
* Azi Dahaka/Dahak (Zoroastrianism)
* Baal (Christian demonology)
* Balam (Christian demonology)
* Balberith (Jewish demonology)
* Bali Raj (Hindu mythology)
* Banshee (Irish mythology)
* Baphomet (Demon, or image/idol thereof)
* Barbas (Christian demonology)
* Barbatos (Christian demonology)
* Bathin (Christian demonology)
* Beelzebub (Jewish demonology, Christian demonology)
* Behemoth (Jewish demonology)
* Beherit (Phoenician mythology)
* Belial (Jewish demonology, Christian demonology)
* Beleth (Christian demonology)
* Belphegor (Christian demonology)
* Berith (Christian demonology)
* Bies (Slavic Mythology)
* Bifrons (Christian demonology)
* Boruta (Slavic mythology)
* Botis (Christian demonology)
* Buer (Christian demonology)
Buer, the 10th spirit, who teaches ”Moral and Natural Philosophy” (from the Mathers and Liddell 1995 edition).
* Bukavac (Slavic mythology)
* Bune (Christian demonology)
* Bushyasta (Zoroastrianism)
* Caacrinolaas (Christian demonology)
* Caim (Christian demonology)
* Charun (Etruscan mythology)
* Chemosh (Moabite mythology)
* Chupacabra (Latin American mythology)
* Cimejes (Christian demonology)
* Corson (Christian demonology)
* Crocell (Christian demonology)
* Crone (Christian demonology)
* Culsu (Etruscan mythology)
* Dagon (Semitic mythology)
* Dantalion (Christian demonology)
* Danjal (Jewish mythology)
* Dasa (Hindu mythology)
* Davy Jones (sailor lore)
* Decarabia (Christian demonology)
* Demogorgon (Christian demonology)
* Devil (Christian demonology)
* Div-e Sepid (Persian mythology)
* Djinn (Islamic mythology)
* Donn (Irish mythology)
* Drekavac (Slavic mythology)
* Dumah (Jewish demonology)
* Eligos (Christian demonology)
* Empusa (Greek mythology)
* Euryale (Greek mythology)
* Eurynome (Greek mythology)
* Eurynomos (Greek mythology)
* Familiars (Christian demonology)
* Focalor (Christian demonology)
* Foras (Christian demonology)
* Forneus (Christian demonology)
* Furies (Roman mythology)
* Furcas (Christian demonology)
* Furfur (Christian demonology)
* Gader’el (Jewish demonology)
* Gaki (Japanese mythology)
* Glasya-Labolas (Christian demonology)
* Gorgon (Greek mythology)
* Gremory (Christian demonology)
* Grigori (Jewish demonology)
* Gusion (Christian demonology)
* Haagenti (Christian demonology)
* Halphas (Christian demonology)
* Haures (Christian demonology)
* Humbaba (Sumerian mythology, Akkadian mythology)
* Ifrit (Islamic mythology)
* Incubus (Christian demonology, Chaldean mythology, Jewish folklore)
* Ipos (Christian demonology)
* Iblis (Islamic mythology)
* Jinn (Islamic mythology)
* Jikininki (Japanese mythology)
* Kabhanda (Hinduism)
* Kitsune (Japanese mythology)
* Kobal (Christian demonology)
* Kokb’ael (Jewish demonology)
* Kulak (Christian demonology)
* Labal (Christian demonology)
* Lady Midday (Slavic Mythology)
* La Llorona (Latin American Myth)
* Lamia (Bulgarian folklore, Christian demonology and Greek mythology)
* Legion (Christian demonology)
* Lechies (Slavic mythology)
* Leak (a.k.a. Leyak) (Indonesian/Bali demonology)
* Lempo (Finnish mythology)
* Leraje (Christian demonology)
* Leviathan (Jewish demonology, Christian demonology)
* Lilim (Jewish folklore)
* Lilith (Sumerian mythology, Akkadian mythology, Jewish folklore)
* Lilu (Jewish demonology)
* Lix Tetrax (Jewish/Christian demonology)
* Lucifer (Christian demonology)
* Lucifuge Rofocale (Christian demonology)
* Malphas (Christian demonology)
* Mammon (Christian demonology)
* Mara (Buddhist mythology, Scandinavian folklore)
* Maricha (Hindu mythology)
* Marax (Christian demonology)
* Marbas (Christian demonology)
* Marchosias (Christian demonology)
* Mastema (Jewish demonology)
* Mathim (Christian demonology)
* Medusa (Greek mythology)
* Mephistopheles (Christian folklore)
* Merihem (Christian demonology)
* Mictlantecuhtli (Aztec mythology)
* Mojo (African mythology)
* Moloch (Christian demonology)
* Murmur (Christian demonology)
* Naamah (Jewish demonology)
* Naberius (Christian demonology)
* Naberus (Christian demonology)
* Naphula (Christian demonology)
* Nekomata (Japanese mythology)
* Neqa’el (Egyptian mythology)
* Ninurta (Sumerian mythology, Akkadian mythology)
* Nix (North-European folklore)
* Nyai Loro Kidul (a.k.a. Nyi Roro Kidul) (Javanese mythology)
* Obizoth (Christian demonology)
* Onoskelis (Greek mythology)
* Oray (Christian demonology)
* Orcus Roman Mythology
* Oriax (Christian demonology)
* Orobas (Christian demonology)
* Ose (Christian demonology)
* Oni (Japanese demonology)
* Paimon (Christian demonology)
* Pazuzu (Sumerian mythology, Akkadian mythology)
* Penemue (Jewish mythology)
* Phenex (Christian demonology)
* Pithius (Christian demonology)
* Pocong (Melayu, Indonesian demonology)
* Pontianak (a.k.a. Kuntilanak) (Indonesian demonology)
* Popobawa (Zanzibar demonology)
* Procell (Christian demonology)
* Pruflas (Christian demonology)
* Psoglav (Slavic Mythology)
* Purson (Christian demonology)
* Putana (Hindu mythology)
* Raging Demon (Christian demonology)
* Rahab (Jewish folklore)
* Rahovart (European folklore)
* Raiju (Japanese mythology)
* Rakshasa (Hindu mythology)
* Rangda (Balinese mythology)
* Raum (Christian demonology)
* Ravana (Hindu mythology – also seen by some Hindus as an aspect of the God Shiva)
* Razakel (European folklore)
* Ronove (Christian demonology)
* Rosier (Christian demonology)
* Rumjal (Jewish demonology)
* Rusalka (Slavic mythology)
* Sabnock (Christian demonology)
* Saiko (Christian demonology)
* Sallos (Christian demonology)
* Salpsan, Satan’s son (Apocryphal Gospel of Bartholomew)
* Samael (Jewish demonology)
* Satan (Jewish demonology, Christian demonology, Islamic mythology)
* Satanachia (Christian demonology)
* Scox (Christian demonology)
* Seere (Christian demonology)
* Semyazza (Jewish demonology)
* Set (Egyptian mythology during the Second Intermediate Period)
* Shaitan (Islamic mythology)
* Shax (Christian demonology)
* Shedim (Jewish folklore)
* Shezmu (Egyptian mythology)
* Sidragasum (Christian demonology)
* Sitri (Christian demonology)
* Stheno (Greek mythology)
* Stolas (Christian demonology)
* Stuhać (Slavic Mythology)
* Succubus (Sumerian mythology, Akkadian mythology, Jewish folklore, Christian demonology)
* Surgat (Christian demonology)
* Tannin (Jewish demonology)
* Tartaruchi (Apocryphal Christian demonology)
* Temeluchus (Apocryphal Christian demonology)
* Teeraal (Babylonian mythology)
* Tengu (Japanese Mythology Buddhist demon and Shinto spirit or god)
* Titivillus (Christian demonology)
* Tuyul (Indonesian demonology)
* Ukobach (Christian demonology)
* Utukku (Akkadian mythology – but could be good or evil in Sumerian mythology)
* Valefar (Christian demonology)
* Vapula (Christian demonology)
* Vassago (Christian demonology)
* Vepar (Christian demonology)
* Verrine (Christian demonology)
* Vine (Christian demonology)
* Volac (Christian demonology)
* Vual (Christian demonology)
* Vucub Caquix (Mayan mythology)
* Wendigo (Native American Mythology)
* Xaphan (Christian demonology)
* Yeqon (Jewish demonology)
* Yeter’el (Christian demonology)
* Yokai (Japanese folklore)
* Yuki-Onna (Japanese folklore)
* Zaebos (Christian demonology)
* Zagan (Christian demonology)
* Zepar (Christian demonology)
* Zmeu (Romanian folklore)
* Zin (West African folklore)
* Ziz (Jewish Demonology)

Maurice, Calabite Demon Prince of Heresy

Maurice, Calabite Demon Prince of Heresy

The world is … flawed, at best. But, if you look at it the right way, you’ll see that it’s really just a bunch of tiny pieces put together … and if you take them apart and move them around a little…

Well, it’s just neat.

There’s too much unity in Heaven these days. What with all those old enemies coming together to kick Hell’s collective asses, not to mention those ungrateful former Princes glorying in betrayal of their old allies, Lucifer needs as many entities dedicated to division as he can find. Maurice was the closest tool to hand: he and Jezebel are supposed to replace the lost Malphas.

If only it wasn’t becoming clear that Maurice seems determined to replace the missing Kobal as well…

Dissonance

Leaving things alone. Servitors of Heresy suffer dissonance whenever they let a day go by without creating or promulgating a heretical viewpoint. Oddly enough, Maurice lets them bank up their heresies: a Servitor that specifically creates more than one heresy per day may skip the next one safely. Up to three days’ grace period may be accumulated at any given time. However, most demons of Heresy rarely bother to ever use up their free days…

Organization

Guess. The only thing that any two Servitors of Heresy agree upon is that Maurice runs things (although a daring few will occasionally challenge even that, albeit not for very long). This is one of the few places in Hell where interpersonal relationships are formally recognized as being more important than any stuffy hierarchy. Servitors of Heresy group themselves (or are grouped) by a particular task or duty. It seems sometimes that demons with Distinctions are only there so that an outsider has someone familiar to whom they can pass on information and/or yell at…

Band Attunements

Balseraph (Restricted)

Balseraphs of Heresy add their Ethereal Forces to any attempt to resonate someone into believing a particular heretical belief or theory.

Djinn (Restricted)

Djinn of Heresy automatically attune to deliberate heretics (CD of 1). They can also break this attunement automatically. The Djinn may attempt to attune normally, but then they most roll normally to break said attunement.

Calabite (Restricted)

A Calabite of Heresy may use their resonance to inflict Mind Hits (instead of Body Hits) upon a living target. All Calabim of Heresy start with the Surreal Discord.

Habbalite

Punishers of Heresy – well, that’s their duty. They recognize people who have consciously chosen to espouse heretical beliefs on sight, and get a +2 to any attempt to enflame a hatred of a known heretic. Maurice is careful to not make fun of his Habbalah – for all he knows, they’re right…

Lilim (Restricted)

Maurice keeps his exact number of Lilim a secret (and is oddly reluctant to admit that he actually has any, to the point of looking over his shoulder first whenever responding to the question). His Tempters have the ability to duplicate the resonance, dissonance restrictions and celestial appearance of one other major Band of demons (chosen at character creation).

Shedite (Restricted)

Shedim of Heresy are considered to be not quite right in the head by their Band-mates: their need to corrupt their hosts is handled quite easily by merely requiring the host to espouse heretical beliefs.

Impudite (Restricted)

An Impudite who has successfully Charmed a human may convince them that any heretical belief is actually correct for (CD of the Charm roll) hours.

Servitor Attunements

It Seemed a Good Idea at the Time

The demon adds his Ethereal Forces to all Fast-Talk, Lying and Emote rolls.

Smoking Crack

This Attunement allows the demon to encourage a human to spout off on a particular heretical belief (the sillier / more fringe, the better): the target must actually hold said belief. The human must make a Will Roll or immediately start bringing up any variant beliefs that they might have for (Will Roll CD) minutes.

Shameless

The demon gains +(Ethereal Forces/2 (round up)) to reaction rolls. In order to maintain this bonus, the demon must present an entertaining and different heretical belief once per day.

Distinctions

Knight of Cranks

If the demon has not already earned It Seemed a Good Idea at the Time, he or she will be granted it now: in addition, the Knight may (once per day) convince any human with a Will of 1 to 2 of the essential truth of any heresy. This belief will persist until someone else manages to talk the human down.

Captain of Conspiracy Theories

Captains can, with a Perception roll, determine what heresy a particular target will find most appealing and/or seductive.

Baron of Heresy

The number of these is also kept quiet, mostly because every Word-bound on both sides hates them with a passion. Barons of Heresy may, by spending 9 Essence, temporarily Word-shift any Word-bound that they face for one day. This will force the target to make a Will roll at -3 whenever he, she or it wishes to use their old abilities, special Attunements or Rites. The new Word must be related to the old, and subject to GM whim.

Relations

Allied: Jezebel, Leviathan

Associated: Furfur, Nybbas

Neutral: Andrealphus, Baal, Beleth, Kronos, Lilith, Vapula

Hostile: Alaemon, Asmodeus, Mammon, Valefor

Alaemon: ”A poor substitute for either Kobal or Malphas: trying to be both at once is even more futile. His habit of trumpeting secrets far and wide merely shows his idiocy.” ”Boring – and not a little cowardly. What’s the point of having an opposing opinion if you don’t dare inflict it upon the world?”

Andrealphus: ”A little … tame … for my purposes, and not in a good way. I mostly ignore him and his, unless his activities impinge on my Word.” ”Let’s just say that I have my reasons for not going there, and leave it at that. His work is useful for Hell in general: just not me in particular.”

Asmodeus: ”Someday, Lucifer will stop laughing at him. When that day occurs, he is mine.” ”Ah. I have to admire chutzpah: Asmodeus spent the last twenty thousand years directly working with the Enemy, and he has the nerve to accuse me of treasonous behavior? I’ll never forget the time he accused me of heretical beliefs: I yawned in his face. Apparently, he’s not used to that. Such a pity.”

Baal: ”Obnoxious, but his work takes some of the pressure off of the front lines. Unless he goes completely insane, Maurice remains tolerable. But he had better not infect the troops…” ”Baal is such an interesting character study: he’s halfway there to serving my Word as it is. Until he’s ready to admit it, I plan to let him alone.”

Beleth: ”I suppose that Heresy is a useful enough Word to have, although only because of the current situation. Besides, I know what he fears. Maurice is almost as bad as Nybbas is in that regard.” ”I know what she fears, too, and if Hell – and Lucifer – didn’t need Beleth, I’d tell her. I still might, provided that I could do so at a distance: the scream of anguish and rage as she realized just how badly she was duped would be hysterical. Maybe if it looks like we’re about to lose this stupid War anyway…”

Furfur: ”We’re the wave of the (bleeping) future. It’s about (bleeping) time that proper Calabim got their due, and Maurice doesn’t try to put on any (bleeping) airs or anything.” ”Well … everybody knows someone who they hang out with for inexplicable reasons, right? That’s Furfur – and me, I suppose. He’s got the muscle and I’ve got subtlety. Besides, he’s a Band-mate, you know?”

Jezebel: ”Our Words are intertwined. We, however, will not be.” ”Clever, opinionated and willing to experiment: the New Calabim have to stick together. We’ll work out any differences after the situation stabilizes.”

Kronos: ”Disrespectful to power structures in general, but careful to never offend me. As long as Maurice proves useful, he will be allowed to stay a tool. And if the tool breaks, well, that is the Fate of tools.” ”As I see it, either we have to have both him and Yves, or neither. At the moment, there isn’t a chance in Hell to take Yves out, so we’re stuck with the bugger for now. Just smile and nod, smile and nod, and keep in mind that he’s necessary for balance. However, should Yves go away, well, that just changes his utility, now doesn’t it?”

Leviathan: ”No need to debate which way the boat’s going until after we secure the wheel from the fools currently steering. Don’t the rest realize yet that the recent appointments are Lucifer’s way of telling them that a change is order?” ”I can get into his head – it might not be fun, but I can get there. Leviathan’s ambitions and mine are in different areas, so it’s no skin of my nose if I give a hand. We’ll worry about the rest later.”

Lilith: ”You would think that a Prince would have sufficient self-confidence to be alone with me for more than five minutes at a time. However, his paranoia has led him to produce a very useful trick for my Daughters, so I don’t press the issue.” ”None of your business. Useful Word, useful Servitors – and we will just leave it at that.”

Mammon: ”Maurice shows no respect – and he’s trivial anyway. I can’t see why Lucifer made him a Prince at all.” ”I might be more polite to him if I wasn’t pretty sure that he’s going to be the next Prince to valiantly fall in the service of Hell. From what I’ve heard, Marc is going to rip him into tiny bits. (Shrug) And I should care why?”

Nybbas: ”He can give good product – and, better yet, he gives lots of it. Who cares if most of it’s crap?” ”We’ve got a good business relationship going – I produce product and he makes sure that it’s packaged nicely. Besides, I know that he agrees with me about what Hell’s priorities should be. We’ve just got to get the rest into line…”

Valefor: ”He’s an obnoxious, rude, gratingly arrogant son of a bitch. Do you know that he actually called me Janus to my face? We started off disliking each other right from the start, and it’s hardly improved since then.” ”Valefor? I don’t care what Jezebel thinks, but he isn’t really with it. Maybe if he was getting his start now… but he didn’t, and he’s too hung up in playing cops and robbers with his supposed ’nemesis’ to see any other way of doing business. It wouldn’t surprise me in the slightest if he really was Janus…”

Vapula: ”I see a trend. For a Calabite, he’s not completely intolerable. For a Calabite.” ”Vapula? He’s got the right spin on things – the universe is what you make of it, and screw anybody who tries to tell you that something can’t be done – but Habbalah have… issues. I don’t trust him with anything that I might need later.”

Rites

: Convince someone else to express his or her heretical beliefs

: Cause a minor riot over a heresy

Chance for Invocation: 5 (Maurice likes the corporeal plane)

Modifiers

+1 A banned book

+2 Someone espousing a heresy

+3 Someone espousing a heresy in an amusing way

+4 A minor riot (less than 100 people) started over a heresy

+5 A major riot (more than 200 people) started over a heresy

+6 The moment of a major religious, social or political schism

Role in the War

Spreading of dissension: it doesn’t matter what the dissension is, as long as it weakens Heaven. Unlike Malphas, Maurice isn’t into conflict for its own sake: in fact, he doesn’t even care if said dissension ends up with two or more people not talking to each other, just as long as they can’t do anything effectively. Ideology be damned: what’s important is that the pressure gets taken off Hell.

As a result of this, Servitors of Heresy are usually not on the front lines, as they’re at their best behind them. They serve as combination rabble-rousers, revolutionaries and saboteurs, trying to keep the pot boiling long enough to blunt Heaven’s attacks. They are also expected to not stay too long in any one place: once they’ve upset a particular apple-cart, it’s time to move on and upset another one, not sit around and bask in the knowledge of a job evilly done. There’ll be plenty of time to do that once the War is declared a draw.

Views on the War

Maurice’s view of the War is about what you’d expect from a Prince of Heresy. Essentially, he thinks that it should just – end.

After all, what good is it doing? Heaven does this, Hell does that in response, a lot of celestials get themselves killed and nothing ever gets resolved. Frankly, Maurice doesn’t think that either side is going to ever get to win, so why not agree to disagree and work out a time-share program instead? Hell gets to play with everybody Fated, Heaven can have their precious human paragons of virtue, and Earth can be turned into the tourist spot that it was always meant to be.

You see, Maurice doesn’t care whether the Rebellion was justified or not. He wasn’t there for it, he’s heard one too many lectures on the subject and everybody who attended that shindig comes across as seriously disturbed, anyway. If a bunch of angels want to delude themselves about the worthiness of talking monkeys, well, everyone needs a hobby. Hell, maybe they’re right: Maurice doesn’t really think so, but he’s always willing to listen to an entertaining line of B. S. You never know.

Of course, this particular opinion grates across the souls of every Superior on both sides that remembers the Fall: it’s one thing to be told that you’re wrong, but it’s quite another when someone is so patronizing about it. The only reason why Maurice is still alive and has all his Forces is because he apparently amuses the Hell out of Lucifer. Like Kobal, the Prince of Heresy is fearless when it comes to telling the First Balseraph what’s on his mind, and unlike Kobal, Maurice isn’t jaded about it all yet.

Besides, Maurice is only saying aloud what more than one newer demon (and Prince) is thinking, deep in their Hearts. The resolution of the War is simply less of an all-consuming issue among the younger generation: yes, of course, defeat Heaven and prove that Hell was right all along, but – well, do we have to do it right now? I mean, it took forever to get those concert tickets, and they’ll certainly cancel it for Armageddon. Plus, the conquest and subjugation of the Host is simply going to play merry Hell with everyone’s scheduling. Possibly we could do it next year, during the slow season?

Princes like to ignore mutterings from their Servitors (because they can), but they aren’t idiots. This is no time to alienate a large swath of Hell. So, as long as Maurice is useful enough, in his way, they won’t carve off steaks from his hide quite just yet.

Even if panicked Gamesters have to occasionally hold down a frustrated Asmodeus on days when Maurice is being particularly Heretical…

Personality and History

Maurice started out as a Servitor of Dark Humor, and he loved his work. Kobal may have been a bit jaded, but a look at the archives could show that the Prince had nothing to prove when it came to his Word. By the time that the changes occurred in Heaven, Maurice had risen to the rank of Baron, and was a serious contender for the word of Spurious Logic (or the creation of absurd postulates based on bad data).

When Kobal disappeared, the Servitors of Dark Humor found themselves quickly scattered (and, usually, suffering from acute cases of payback). Maurice managed to maintain fairly well, mostly because he wasn’t in the habit of having live enemies in the first place, until Lucifer tapped him to take the Word of Heresy. Why he got that Word is only known to Lucifer and Maurice, but it’s suspected that some kind of deal was made. Of course, it may have just been sheer pragmatism: if your problems are mostly because the other side is too unified, then it’s a good idea to attack that unity.

Maurice is … well, Princes reflect their Words. The Prince of Heresy seems to take unpopular positions simply because they’re there, and abandon them the second that they seem to become respectable. Couple that with a fairly inappropriate sense of humor, and one can be forgiven for wondering why the older Princes tolerate him. It’s simple: they’re too busy trying to stabilize the front lines to do anything else. Unfortunately (from their point of view), once the situation is stabilized, the Prince of Heresy will probably be too strong to dislodge. They might be able to do it if they find Kobal … which is why Asmodeus has found himself in the impossibly surreal situation of trying to find and restore the Prince of Dark Humor.

As a Calabite of Heresy, Maurice has the Surreal Discord at an amazingly high level. His mere presence on the corporeal plane can do odd things to reality in his near vicinity. This pleases him, and his Servitors – and annoys Heaven to no end, especially when he goes to certain places simply to mess with the talking monkeys’ heads. Every little bit helps.

Maurice is definitely a Demon Prince, no matter how little he cares about winning the War. He is not sadistic, per se, but he has very strong opinions about the metaphorical food chain, and has no desire to lose his privileged position on it. For a Calabite, he’s not very violent, and is amazingly willing to permit dissenting opinions among his Servitors … just as long as they always remember that Maurice is the Final Authority.

There are limits, after all.

Principality: The Bastion of Heresy

Maurice has set up his Cathedral (the choice of name was deliberate) smack dab in the middle of Shal-Mari. The area had been pretty much cleared out already, anyway, thanks to that amusing little civil disturbance.

The Bastion isn’t too odd, although it switches outward appearance according to its Prince’s whims. The inside is fairly freeform (Maurice just set up shop, after all), except for the top floor. There, the Prince of Heresy holds a fairly subdued court among possibly the strangest art gallery in existence.

Maurice himself created all of the works of art: the artwork is of varying quality, but there’s a good deal of it. The Prince of Heresy has a taste for representational art (mostly paintings and sculpture). He seems to enjoy creating odd (and insanely dangerous, politically speaking) variants of existing subjects: to give you an idea, the first thing that a visitor sees is a sculpture in bronze of Haagenti as he emerged from the Light of Heaven. Other works include a praying Bright Lilim with Khalid’s features, a stone sculpture of a smoothed-face Vapula, and a painting showing Hatiphas burning what appears to be a Sorcerer. His current project takes up the entire back wall of his audience hall: it appears to be a half-finished mosaic of a smiling Lucifer holding up the severed head of Michael. Maurice greets visitors from the simple chair beneath this work, flanked on the left side by a sculpture of a grim-faced Novalis with black wings and on the right by a tapestry of a weeping, white-winged Kobal.

Servitors of the older Princes dread having to go to an audience with the Prince of Heresy – and no one ever voluntarily sends a Word-bound into his presence. There’s always the possibility that he’ll send them back different…

Malphas, Archangel of Individuality

Malphas, Archangel of Individuality

The world is an evolving pattern of separate entities – but in the end, the only way to complexity is through individual contribution. Each of us has something unique to offer.

Malphas, as a Kyriotate, isn’t tied down to one appearance. On Earth, it never appears in the same vessel twice, save at great need, as it constantly hungers for different viewpoints.

Since Redeeming, Malphas has had one great advantage: some of its former Servitors of Factions have been slowly but steadily following its lead. For fairly obvious reasons, the new Archangel performs few Redemptions itself, instead petitioning Superiors that are above reproach to perform the task for it. In fact, the Archangel most likely often asked has been David, the Superior most hostile to Malphas … a fact of some bemusement to the Seraphim Council.

Dissonance

It is dissonant for any Servitor of Individuality to deny, hinder or forestall another individual’s right to make a choice, providing that the individual in question is in his or her right mind and is not ignorant of possible consequences. A child, or someone noticeably under the influence of a drug, is considered ”not of right mind” for the purpose of this discussion.

Organization

As noted above, Malphas has had some of its former Servitors follow its lead in Redeeming. Due to the (very likely) possibility that at least a few have done so for the wrong reasons, the Archangel allows others suspicious of it to conduct all Redemptions. This is probably the major reason why David has not been more hostile than he could be.

For those who survive the process, and for those newly fledged, Malphas provides a congenial working environment. Angels in its organization are listened to, and are probably have the most freedom to tell their boss when they think it’s wrong. Just like the days when it was a Prince, Malphas makes every Servitor feel that they have a tough but fair boss who is their best friend: only now, they’re essentially correct.

However, there are two problems with working for the Archangel of Individuality. One is, ironically, that they’re not trusted very much in some – or even most – quarters. To some reactionaries, free will is too intertwined with Falling. Second, dissonance is very unacceptable. Angels of Individuality have to be squeaky-clean, even more so than Servitors of Judgement or Stone. One that manages to become Outcast is under an effective sentence of death.

Choir Attunements

Seraphim

These angels, once per day, can determine the most likely consequences of their actions, and can grant this gift to others with a Will Roll.

Cherubim (Restricted)

Cherubim of Malphas are immune to dissonance if someone that they are attuned to is hurt or killed, if the person so attuned has made an informed, unforced decision to risk injury or death in order to protect something dear to that individual.

Ofanite

The Wheels of Individuality can look at a person and determine what needs to be changed (or disappear!) in order to help that person regain a sense of identity.

Elohim

The Elohite resonance always succeeds when it is used to determine the target’s feelings about self-determination or independence: roll anyway for the check digit.

Malakim

No Malakim has accepted service with Malphas yet, but when they do, they will be able to be always know the greatest threat to individuality within an area equal to (Celestial Forces times 10) yards.

Bright Lilim

Likewise, few Gifters have joined Malphas: those who have may gift a target with a heightened sense of determination and positive self-esteem for a number of minutes equal to their Ethereal forces. The target will not lose interest in those close to him or her … but he or she will see clearly how their friends, lovers and family treat them.

Kyriotates (Restricted)

No Kyriotate may enter a host’s body without permission, or unless the host is unconscious (the Kyriotate may not cause the host to enter this state). However, once they do, they have full access to the host’s memories and skills, and may use them freely, as long as the host does not object to the Kyriotate’s actions and presence. The host vessel may be also used indefinitely, subject to the same conditions. If asked, Malphas also will assign a free vessel of no more than three Forces for the Kyriotate to use (this vessel always counts towards the amount of Forces ‘tied up’). Kyriotates of Malphas tend to have a favorite Soldier for their human host.

Mercurians

These angels work to promote individual effort in larger contexts. On a Perception roll, they know what activities will best encourage a group of people to voluntarily pool their efforts for a positive results (at –1 for a group larger than 10, -2 for a group larger than 20, and so on). They receive a +2 on their check digits for any roll to encourage said group towards this goal.

Attunements

Calm

When in use, every individual within (Celestial Forces times 3) yards will be able to determine whether or not a statement is meant to provoke a response and/or ”push someone’s buttons” on a successful Perception Roll. The check digit will provide the level of the loaded statement (GM call: a 1 will determine merely that the statement is provocative, while a 6 might reveal exactly why the statement was made). If an individual does not know that this Attunement is in effect, he/she still gets the roll, but does not benefit from the check digit unless it is a natural 6.

Moral Courage

This Attunement only works on those who have denied or discouraged another’s individuality recently, and are secretly guilty about it. On a successful Will Roll by the angel, the target gets a plus to his/her own Will Rolls, equal to the check digit, to publicly oppose any further actions detrimental to individual aspirations. This effect will last for a number of hours equal to the check digit.

Distinctions

Vassal of Synergy

An angel with this Distinction can inspire a group of mortals to put aside petty differences in order to produce a joint effort greater than the sum of its parts.

Friend of Glory

This Distinction allows the angel, once per day, to look at a person and determine what great individual deed that person secretly wishes to accomplish. This dream does not have to be realistic, or even possible: however, actually arranging matters so that the subject actually does achieve his ”impossible” (GM call) dream is good for 2 Essence. This dream must be something that consciously serves the side of Good, or no Essence is gathered.

Master of Inner Peace

The angel can calm a person’s nervousness and stage fright at a touch, for as long as it takes for the subject to publicly perform for an audience, ask someone else out on a date, present a proposal to the Board of Directors, etc. The subject will feel no lingering shame if he or she does not succeed, provided that he or she truly attempted to do as well as possible.

Relations

Frankly, the other Archangels are going to be suspicious of Malphas for a long, long time. Most of them were happy enough to accept its Redemption, but Malphas the Archangel? The Word doesn’t help, either: ”Individuality” is certainly a Superior-level Word, but not necessarily angelic. It’s occurred to a few of the more paranoid Superiors that Malphas’ new Word might even be supported by Hell’s Rebellion. All in all, it’s no wonder that the Seraphim Council is not exactly … supportive of its newest member.

Still, there are exceptions. Novalis and Eli, as usual, are willing to give the benefit of the doubt. Janus thinks that his Word and Individuality have no conflict. Jordi couldn’t care less. The Seraphim Superiors are stuck with the ”it’s not putting up any shields, and we’re reading the Truth of its Redemption, so now what?” problem that they had with Haagenti. Khalid goes a little farther, with his new Faith in Allah’s mysterious ways. The Archangel of Gusto’s glad to see another reclaimed soul. And Yves just smiles.

Allied:

Associated: all other Superiors (Gabriel*, Haagenti, Janus, Khalid and Yves are Associated with Malphas)

Neutral: none (Blandine, Dominic, Eli, Jordi, Michael and Novalis are Neutral to Malphas)

Hostile: none (Gabriel*, Marc, David, Laurence and Jean are Hostile to Malphas)

*Gabriel, always capricious, is still undecided. Her reaction towards Malphas ranges from ”warm” to ”burning hostility”: her Servitors usually just keep things Neutral, and hope she makes up her mind soon…

Blandine: ”The longer this War goes, the less I understand it. I trust Yves though: otherwise, why else have Hope?” ”She stands alone, more so then any angel in Heaven. We must remember that, and freely offer our support to her.”

David: ”This is not how I expected my war with Malphas to end. I don’t trust it to not Fall again. Right now, the only thing I can do is make sure that its Servitors are … Tested. We’ll see if stronger measures are needed later.” ”It is ironic that the angel that knows self-reliance so well knows me so little.”

Dominic: ”What can I say? Its sincerity rings True. And so does Asmodeus’ panicked look lately. Malphas might be able to fool me, but not God.” ”He may not publicly admit to the power of my Word, but his actions are clear. I hope to show him that this new trust of his is not misplaced.”

Eli: ”On second thought, maybe someone did spike my drink last night, and I’ve just hallucinated Haagenti’s and Malphas’ Redemption. One of my better trips, if so. Assuming this is actually happening, I’m going to cut the Domination some slack. Let’s see what happens. Dominic’s capable of shutting it down fast If Things Go Boom (not that I’d actually tell him that: then he’d be sure that I was tripping…).” ”Not being able to make Creation Fall was my greatest failure as a Prince. And possibly my Salvation now.”

Gabriel: ”Sparks may combine to become Fire, but does that mean we must have a Word celebrating it? Perhaps. I must gaze upon the Flames and consider.” ”She … confuses … me. Some days she seems to remember that I had a heavy hand in her current difficulties, and her eyes burn with hate: on others, her eyes are merely warm with welcome. I deserve the former, and am grateful for the latter, but both at once? Haagenti is right when he says that it is our responsibility to remove the Infernal focus of her pain.”

Haagenti: ”Get used to it, everyone: Hell’s going down hard. Unlike the rest of my new family, I knew Mal real well when we were both diseased scum together, and let me tell you: he’s better now. I don’t blame you all for being wary, but give the Kyrio time, okay? You did it for me, and it didn’t turn out that bad…” ”I loathed him once: he returned the favor. Now he and I are truly on the same side for the first time. The world is a delightfully mad place. It was his example that brought me here, and my current problems are not his fault.”

Janus: ”I love my brothers, sisters and others dearly, but they are so blipping conservative! Wake up, people: THIS WHAT WE’VE BEEN WAITING AND WORKING FOR, REMEMBER? Lambs returning to the fold, and all that. Sheesh…” ”His Word is closest to mine, and I think that he and Haagenti understand me best. Without what the Wind signifies, my Word is nothing. I’d tell the rest just how unlike Valefor he is, but somehow I’d doubt they’d believe me much.”

Jean: ”Free will. Hmmph. If I thought humans could handle it without supervision, I’d let them acquire more of my discoveries. Just how is having an Archangel dedicated to that Word going to help matters any? Yes, yes, I know the Word is ”Individuality”. Same thing, in the End.” ”We disagree on methods, not goals. That’s enough. It has to be enough: after all, it is his choice…”

Jordi: ”A new Archangel. They come, and they go. Malphas wasn’t a concern of mine as a Prince, and I fail to see how anything should be different now.” ”I did better work than I knew, in the old days. We must all reach out to him. Now.”

Khalid: ”Allah’s will is Allah’s will. Free will has always been part of His Plan: I do not understand it, but I do not have to. If Malphas has been chosen to bear this Word, then, in the words of the youngest mortal generation, ‘you should all just chill out, dudes’.

”The phrase at least caught your attention, did it not?” ”I was certain that he would oppose me most of all, and he has instead offered peace. I will be happier when I have earned this gift.”

Laurence: ”Free will is for humans. We have a job to do. If Malphas remembers that, then there won’t be any problems. I expect problems. I’ve crossed it off the List, though.” ”Mistrustful of me, but what else can he be? I hope that he will one day accept my aid without rancor.”

Marc: ”I don’t really trust him. Surprised? You shouldn’t be. Sure, the Word in itself isn’t bad: I’m just indulging in a little constructive paranoia about Malphas being permanently changed. Hell would dearly love to get a saboteur in, and what could be a better choice than the Prince of Factions? If it works out, that’s great. Otherwise, David and I are right in being wary. Weird that I’m agreeing with David about anything, but these aren’t normal times…” ”I am saddened, but not surprised, by his coolness. In truth, it is no more than I deserve. I trust in his essential fairness.”

Michael: ”Like Khalid, I have no idea what God is up to: also like Khalid, I trust God. Again, end of story. And what’s War without Glory, and what’s Glory without Individual effort for the greater good?” ”Michael is the most terrifying enemy that the Host has, and the best friend. I’m not his friend, but not being his enemy is … relieving. He is willing to let me show how I can contribute: I haven’t earned the right for anything more.”

Novalis: ”Malphas has caused a lot of pain, knowingly. So much so that it’s hard for others to forgive. Still … even if Yves hadn’t spoken on its behalf, I would have. Heaven is about forgiveness. I’m not saying, ‘Forget’. Just … forgive.” ”There is steel underneath that cheerful visage: in some ways, my first private talk with her was more grueling than an interrogation. To sit there, knowing that an entity that embodies forgiveness and peace is sitting across from you with a frown on her face, does not do anything to still your inner anguish. I felt that I was staining my surroundings with past, regretted evil. But to be forgiven by her quenches a soul thirsty for peace. She hasn’t forgotten what I was, though. God help me if I ever Fall again, for nothing less will stop her or even slow her down much. The rest of you may not see this in her, but trust me: do not abuse this Superior’s trust.”

Yves: ”Two down. Or should it be, ‘Two up?’” ”Destiny has the individual’s grandest choice at its core. He is refreshing to work with. I just wonder if he always laughed this much…”

Role in the War

As per his Word, the new Archangel does not emphasize great, sweeping trends and policies: his Servitors try instead to make life better, one person or small group at a time. They’ll concentrate on key people, of course, when that one person could make a difference on a larger scale, but Malphas will often coordinate such efforts with Yves.

Malphas doesn’t push for a violent confrontation with Hell. It’s seen too much of the human fallout that results: in fact, in the old days, it was where Factions did some of its best work. Like Haagenti, Malphas has revealed the wealth of intelligence on Infernal plans, and is using the resultant chaos to cover attempts to repair some of the specific damage that it has caused as a Prince. Still, when fighting is necessary, it’s necessary: a Choice is a Choice.

Renegades ostensibly seeking Redemption will approach Malphas’ Servitors fairly often. Unfortunately, sincere petitioners are rarer: most Renegades assume that Malphas is running a scam of some kind, and hope to join in. Malphas has thus made arrangements with Dominic to quietly run all applicants through the nearest Triad of Judgement (and if there isn’t one near a Servitor of Individuality, one will be placed there). Renegades that don’t pass the Triad’s first inspection are tossed to the Game without a qualm: Asmodeus eliminates these entities without fanfare, presumably because it’s in his self-interest to keep this scheme going (after all, he’s got the other side doing the legwork for him for free: why spoil things?). David or Dominic (never Malphas) personally handles demons that are judged to be seeking Redemption: Stone trusts only himself and Judgement to Test these potential converts, and Individuality has agreed to this as a peace gesture. As a result, David has been slightly less hostile to Malphas, as he can personally vouch for many of Individuality’s formerly demonic Servitors.

Slightly.

Basic Rites

:Play in a sport or game that recognizes individual effort.

:Encourage a person to perform, live and solo, in front of a audience of at least ten people.

Chance of Invocation: 3

Modifiers:

+1 A book on self-esteem

+2 An original sonnet, written by the angel (doesn’t have to be good, but you have to do a new one each time: sadistic GMs will make the player do likewise!)

+3 A talented artist engrossed by creating a masterpiece

+4 A Demon sincerely seeking Redemption

+5 The headquarters (during a normal working day only) of an international organization that protects the rights of the individual

+6 A group of at least fifty thousand, peacefully calling for greater self-determination in politics

History

The Redemption of Haagenti confused Hell. The Redemption of Malphas scared them.

It happened very, very quickly. One minute, the Prince of Factions was sitting like a slim spider in the middle of its complex web of deals, betrayals, plots and counterplots; the next minute, all Hell was rocking from the discordant screech of a Prince’s Heart shattering. It took a full convening of every Infernal Superior to determine exactly who had gone Renegade … and even then, the other Princes refused to believe at first that it could be Malphas who had defected. It was only when its new angelic Servitors appeared on Earth that Hell acknowledged that another Prince had gone Bright. Some still don’t believe it.

To be fair, some Archangels don’t believe it as well.

Few entities on either side of the War understand exactly what happened: Lucifer, Kronos, Alaemon and (possibly) Kobal on the one hand, and Yves, Dominic, Litheroy and Michael on the other. Lilith suspects, but has no proof: at any rate, she’s more concerned at the suspicious eyes turned towards her as the ranks of the Princes diminish. Malphas has not been forthcoming on this intensely private matter. The only thing that its new compatriots are certain of is that the Archangel of Individuality, like Haagenti, owes his new stature to God’s direct intervention.

They just aren’t sure that they like the way that God is directing things…

It began when, somehow, Malphas had a Thought. Whether it came from within, or it was a suggestion by one of its ”peers”, is something that even Malphas isn’t sure about. It came some time before Haagenti’s Redemption, and at first was just a little, tiny, inconsequential Thought. Another Shedite serving Factions would have probably dismissed it forthwith and been done with it, but Malphas’ very self-centered nature was peculiarly vulnerable to this Thought. It stayed, never growing larger or smaller, but always there at the back of its mind.

Haagenti’s Redemption caused a lot of confusion in Hell, however, and Malphas was no exception. The Thought grew, despite all it could do to banish. A simple, ridiculous, petty Thought:

”Nothing exists but Myself. Thus, I cannot trust anything but Myself.

But what if I cannot trust Myself?”

A solipsist who doubts itself is in a state of mind both horrible and pitiful. The simple act of a Prince Redeeming had caused even the Prince of Factions, the most self-centered entity in Hell, to question one of the supporting pillars of its self-image. Malphas began to Doubt.

Even then, it might have ended there, if it wasn’t for two factors. First, the dead Shedite Legion had once successfully regained a piece of its old Kyriotate resonance, and began to again experience multiplicity of viewpoints: thus, it might be then theoretically possible to somehow look at one’s self from another point of view. Second, Malphas was also a Shedite, not to mention a much more intelligent entity than that fool Saminga, who had created Legion in the first place.

Needless to say, Legion’s path was not exactly what Malphas had in mind. Multiple physical viewpoints were not the answer: what was needed was a way to mentally observe one’s self from the outside. The best way that it could determine to do this was to split itself down into two entities, who could then coldly appraise the other and then reintegrate into a new whole. Then Malphas could be secure in the knowledge that it was pure.

It was a good plan. Unfortunately Malphas did not take into consideration that the new entities would both consider themselves to be the ”real” Malphas, and would still be unsure about the purity of its ”core” self. They thus further split themselves again to spy out any impurity, and did it again, and again, and again, and again…

While Malphas descended further and further into self-induced schizophrenia, the rest of Hell (and his minions) completely failed to notice. The Prince of Factions had always worked behind the scenes, and its Word was always low-maintenance. Malphas might still be fragmenting in the middle of Perdition if it weren’t for Francis, a Habbalah of Factions. Francis, thanks to a recent bout of Emptiness, had snapped out of his delusional state and was desperately trying to find his Heart. After finding it, and deciding to retreat and smash it somewhere marginally safer, he came across the whirling morass of catatonic corruption that was his soon-to-be-former-Prince. Luckily, demonic vessels are incapable of heart failure. Francis cowered, literally caught in the act of ultimate rebellion, and helplessly awaited soul-death.

After a minute or two passed without obliteration, Francis carefully opened one eye and looked upon the silent whirlwind. Malphas had shown no notice of his presence. The relief that this provided caused Francis to make what appeared to be an even greater mistake: he actually asked, ”Dread Lord … is that you?” (Francis was later heard to state that, by any objective analysis, this statement was both the most appropriate and inappropriate question that it had ever asked as a Punisher).

The question had been heard by all of Malphas’ fragments of personalities. In unison, clinging to the only external stimuli that had broken their vicious circle of fragment/panic/fragment, they replied ”YES!” Francis cowered again.

The shattered pieces of the Prince of Factions began to re-knit. Malphas had, in fact, succeeded in its aim: as it became one again, it could see what it was, and that the entire suggestion of whether it could trust itself was a meaningless question. Seeing its surroundings for the first time, Malphas noticed the obvious would-be Renegade that had been the catalyst, and casually started to destroy it…

…when another one of those little, inconsequential Thoughts stopped it. This is not Me, but it affected My actions. Therefore, other things besides Me exist. Therefore, there is no ‘Me’, but me … and Others.

The existence of Others can be of help to me. Therefore, it is a mistake to destroy this Other who has been of help to me.

It would be … ‘wrong’.

So this is what ‘wrong’ is. Amazing. I wonder if any other actions that I have done in the past have been ‘wrong’…

Malphas stared at the Punisher, seeing it as only a Superior can. Very carefully, it took the Heart from Francis’ arms, and bid him, ”Look at me.”

Francis did. Malphas began to glide along the corridors of Perdition, bidding its rebellious servant, ”Follow me.”

Francis did (what else could he do?). The Prince brought him to its most secret place, the place of Malphas’ Heart. There, in the sight of another seeker after the light, it raised its Heart up and smashed it to the ground. Francis then looked wide-eyed as Malphas returned his own Heart to him.

”Your turn.” Malphas told him. ”I’d hurry, if I were you:” – at this, the Renegade Prince stopped, bemused at the words that it thought it would never say and actually mean — ”We really don’t have much time.”

After that, being declared the Kyriotate Archangel of Individuality was a bit anticlimactic.