In Nomine – Forces

De tre primära krafterna är In Nomines grundegenskaper. Fysisk, Eterisk och Himmelska krafter. Under varje grundegenskap finns det två sekundära krafter. Dessa påverkas av de primära krafterna.  Varje spelare som skapar en ängel eller demon, börjar med 9 poäng att fördela mellan de tre grundegenskaperna, man måste ha minst 1 poäng i varje grundegenskap.
Sedan får man 4 nivåer för varje poäng du satt ut, att fördela till de sekundära förmågorna.
Ex: Spelaren Jenny har satt ut 3 poäng i Corporal Forces. Då får hon 12 (3×4)nivåer att fördela mellan Strenght och Agilty. Hon väljer att vara starkare än smidig och sätter därför 8 poäng på Strenght och 4 på Agility. 

Corporal Forces

  • Strenght – Råstyrka och fysik. Avgör t ex hur mycket stryk man tål.
  • Agility – Hur smidig och graciös en karaktär är

Ethereal Forces

  • Intelligence – Mental kraft som även påverkar eteriska källor, så som drömmar.
  • Precision – Fokus, används bland annat till avståndsvapen eller saker som kräver tålamod, så som mekanik och elektronik

Celestial Forces

  • Will – En karaktärs mentala stamina och den primära kraften för ett himmelskt väsen
  • Perception – Uppmärksamhet och förmågan att känna av förändringar i symfonin.

Nivåerna kan jämföras på följande sätt:
1 – Extremt svag, svårt sjuk eller litet djur
2 – Svag, som en människobarn
3 – klen vuxen människa
4 – normal vuxen människa
5 – svag eterisk varelse
6 – Normal eterisk varelse,  stark människa
7 –
8 – Stark varelse, extremt kraftfull människa
9 –
10 – Kraftfull eterisk varelse, högsta möjliga värde för människor
11 –
12 – Extremt kraftfull varelse, även för eteriska väsen.