Fördärv – Regler

Det system vi använder är ett hemmabygge baserat på flera olika rollspel. Ett lapptäcke av regelsystem som vi använt tidigare och gillar. Det ska vara enkelt och snabbt, och lyfta berättelsen snarare än nån slags strävan på realism.  Systemet byggs ut medan vi provspelar det och kommer att förändras för att balanseras ut tiden äventyren spelas.

Tärningar

Vi använder oss av en tärningpool av T10:or i detta spel. Du summerar vanligtvis en grundegenskap med en färdighet och slår lika många tärningar som denna summa. Spelledaren sätter en svårighetsgrad beroende på omständigheterna (Vanligtvis 7) och det gäller att få så många av de tärningar du slog att visa lika med eller högre än svårighetsgraden.

 


Klass

Alla karaktärer klassificeras till en grupp av individer. Utifrån dessa klasser väljer man sedan en underklass.

Arketyper

Även om nästan alla varelser är samlare och överlevare i denna värld, så har man olika inriktningar, vi kallar dessa arketyper. 

Arketyp 1 och 2

När du skapar din karaktär väljer du en arketyp som du tycker passar in med ditt karaktärs koncept.

Ditt yrke

När du valt din andra arketyp, och en av dem når nivå 3, så får du därefter köpa upp ditt yrkesval. Ditt yrke ger dig tre unika kompetenser som inte andra yrken har. En specialisering av dina tidigare arketyper.

Grundegenskaper

Fördärv har tre grundegenskaper – Motorik, Karisma och Intelligens

Man får 9 poäng att fördela mellan dem och en karaktär kan inte ha 0 i en egenskap från början. Taket för en spelarkaraktärs grundegenskaper är 5 poäng styck.

 • Intelligens – En egenskap för att avgöra hur smart, snabbtänkt, uppmärksam och utbildad en karaktär.
 • Karisma – Sociala egenskaper så som förmåga att manipulera, charma, beordra osv.
 • Motorik – Både finmotorik och grovmotorik. Styrka, smidighet och tålighet. Din karaktärs fysiska egenskaper.

Bärförmåga

Baseras på Motorik. Du kan bära 5 kg packning per poäng du lägger på Motorik. Dvs att taket vid 5 i Motorik är 25 kg packning.

Färdigheter

Till dess grundegenskaper finns det sedan ett antal färdigheter. När man ska slå ett tärningsslag använder man oftast en kombination av en grundegenskap och en färdighet, genom att räkna samman summan av dessa två, och slå lika många 10-sidiga tärningar som den summan. 

De färdigheter som finns är:

 • Bildning
 • Hantverk
 • Manipulera
 • Närstrid
 • Rörlighet
 • Skytte
 • Smyga
 • Varseblivning
 • Viljestyrka
 • Vårda

Fördelar och Nackdelar

Utöver din karaktärs Grundegenskaper, Färdigheter och Kompetenser, så får du även några fördelar, och om du vill även nackdelar.

Klassfördelar

Allmänna fördelar

Enklare fördelar tillgängliga för alla.

Nackdelar

Möjligheten att ge din karaktär lite extra karaktärsdrag och därmed även få några extra poäng under karaktärsskapandet, eller nackdelar som drabbat karaktären under spelets gång.

 


Fördärvs universum

 

Fördärvet

Den förändring som varelser och ting drabbas av när de befinner sig på Tellus 2. Två motstridiga krafter som försöker korrumpera planeten och dess invånare. Metamorf (Förändringen, The Morph) och Pallidus  (Falnandet, The Fade)

 

Fördärv

Mänskligheten flydde ut i rymden när Jorden gick under, de hittade efter en LÅNG resa, äntligen en planet, Tellus II, som de kunde bosätta. Tyvärr är människor fortfarande människor och efter några generationer så hade vi glömt alla de orsaker som förintade vår första planet, och vi orskade därmed Det Andra Fördärvet. Tellus 2 är numera i stort sett ett ödelandskap med enstaka städer och små bosättningar i ruinerna av de städer vi hann skapa och ödelägga. 

 

Regler

Online Regelbok – Google Docs

Skapa karaktär

 

Karaktärer

Spelarnas karaktärer och Spelledarpersoner (SLPs).

Astrologi

Information om planeten Tellus II och galaxen den befinner sig inom.

Biologi

Tellus 2 kända varelser och plantor.

Geografi

De platser runt om Tellus 2, som karaktärerna känner till.

Sektor Alpha

Sektor Beta

 • Sanduhr

Historia

En tidslinje över mänsklighetens sista migration, och vad som hände sen.

 

Materiella ting

In Nomine – Forces

De tre primära krafterna är In Nomines grundegenskaper. Fysisk, Eterisk och Himmelska krafter. Under varje grundegenskap finns det två sekundära krafter. Dessa påverkas av de primära krafterna.  Varje spelare som skapar en ängel eller demon, börjar med 9 poäng att fördela mellan de tre grundegenskaperna, man måste ha minst 1 poäng i varje grundegenskap.
Sedan får man 4 nivåer för varje poäng du satt ut, att fördela till de sekundära förmågorna.
Ex: Spelaren Jenny har satt ut 3 poäng i Corporal Forces. Då får hon 12 (3×4)nivåer att fördela mellan Strenght och Agilty. Hon väljer att vara starkare än smidig och sätter därför 8 poäng på Strenght och 4 på Agility. 

Corporal Forces

  • Strenght – Råstyrka och fysik. Avgör t ex hur mycket stryk man tål.
  • Agility – Hur smidig och graciös en karaktär är

Ethereal Forces

  • Intelligence – Mental kraft som även påverkar eteriska källor, så som drömmar.
  • Precision – Fokus, används bland annat till avståndsvapen eller saker som kräver tålamod, så som mekanik och elektronik

Celestial Forces

  • Will – En karaktärs mentala stamina och den primära kraften för ett himmelskt väsen
  • Perception – Uppmärksamhet och förmågan att känna av förändringar i symfonin.

Nivåerna kan jämföras på följande sätt:
1 – Extremt svag, svårt sjuk eller litet djur
2 – Svag, som en människobarn
3 – klen vuxen människa
4 – normal vuxen människa
5 – svag eterisk varelse
6 – Normal eterisk varelse,  stark människa
7 –
8 – Stark varelse, extremt kraftfull människa
9 –
10 – Kraftfull eterisk varelse, högsta möjliga värde för människor
11 –
12 – Extremt kraftfull varelse, även för eteriska väsen.

Karisma

Din personliga utstrålning, empati och förmåga att manipulera andra. Avgör hur mycket tvivel du tål. Återhämtas med närhet.

Intelligens

Sinnesskärpa, vaksamhet och intelligens. Avgör hur mycket förvirring du tål. Återhämtas med sömn.

Smidighet

Kroppskontroll, snabbhet och finmotorik. Avgör hur mycket utmattning du tål. Återhämtas med vatten.

Trauma

Det finns fyra typer av trauma i spelet.

Varje typ sänker en av dina fyra grundegenskaper.

Skada: Blödande sår, krossade ben och
utmattning. Sänker din Styrka.

Stress: Nervositet, oro och rädsla. Sänker
din Kyla.

Förvirring: Oklarhet, konfundering och
missförstånd. Sänker din Skärpa.

Tvivel: Otrygghet, besvikelse och sorg.
Sänker din Känsla eller Instinkt.