In Nomine

In Nomine is a role-playing game designed by Derek Pearcy and published in 1997 by Steve Jackson Games, based on the French game In Nomine Satanis/Magna Veritas. Players typically assume the role of angels and demons in a setting that draws heavily on the traditional Christian mythos.

 

BAND / CHOIRS

Alla eteriska varelser tillhör en kör (änglar) eller ett band (demoner).

SUPERIORS

De högst rankade i himlen och helvete och mästare av orden.

CHARACTERS

De lägre rankerna av änglar och demoner, tjänare under ärkeänglar och demonprinsar, men även andra väsen som lyder under de högsta ordens ägare.

WORDS

Som spelare börjar man inte med ett eget ord. Ordet måste förtjänas genom att visa lojalitet mot sin mästare.

FORCES

De tre primära krafterna är In Nomines grundegenskaper. Fysisk, Eterisk och Himmelska krafter. Under varje grundegenskap finns det två sekundära krafter. Dessa påverkas av de primära krafterna.

Character points

Används för att skaffa resurser och anpassningar (Attunments), man kan även tjäna fler karaktärspoäng under spelets gång och använda dessa för att t ex öka upp sina krafter (Forces).

ATTUNEMENTS 

Krafter som änglar och demoner för genom sina mästare och sina körer/band.

Alla eteriska väsen får sin kör/band Attunement gratis vid karaktärsskapelsen, och beror helt på vilken kombination av tillhörighet du har och vem du arbetar åt.

Servitor Attunment kan man belönas med genom att tjäna sin mästare väl (eller genom att spendera 10 character point). SL kan neka dig att köpa dessa om du inte varit tillräckligt lojal mot din mästare.

 

RESOURCES

Detta kan vara allt från ägodelar och artifakter, speciella färdigheter, titlar eller roller, eteriska sånger och riter. Dessa kopplas alltid till en av de primära krafterna, och har alltid ett värde mellan 1-6.