1620

1620 – Kyrkans styrkor försvagas
De Törnklädda lämnar Izy Drewno för tjänstgöring vid andra kyrkor runt om Polen, för att minska risken att de plundras av invaderande turkiska styrkor.