1620

1620 – Kyrkans styrkor försvagas De Törnklädda lämnar Izy Drewno för tjänstgöring vid andra kyrkor runt om Polen, för att … More