1620

1620 – Kyrkans styrkor försvagas
De Törnklädda lämnar Izy Drewno för tjänstgöring vid andra kyrkor runt om Polen, för att minska risken att de plundras av invaderande turkiska styrkor.

1611

1611
Påven Paul V skickar trupper till Polen för att hjälpa den Katolska Kyrkan mot de övernaturliga väsen som terroriserar landsbygden. De kallas lokalt för Ciernie Ubrany (De Törnklädda) då deras rustningar har små vassa taggar för att hindra dem från att bli greppade och fasthållna.