Magiska Föremål

 

Snabb tabell för magiska föremål, skapad av Markus Linderum

Det här föremålet skapades…

1. Som en bieffekt av… 1. …en mäktig ritual 2. …öppnandet av en portal 3. …ett magiskt krig 4. …tre kolliderande dimensioner
2. Efter många års… 1. …noggrann planering 2. …förbjuden forskning 3. …misslyckade försök 4. …människooffer
3. För att ge som muta till en… 1. …fjärran ledare 2. …besviken gudom 3. …svårflörtad yngling 4. …ond nekromantiker
4. Som lösensumma för en… 1. …kidnappad tronföljare 2. …helig person 3. …förutspådd hjälte/hjältinna 4. …kidnappad gudom
5. Som försvar mot en armé av… 1. …odöda 2. …demoner 3. …soldater från ett grannrike 4. …främmande, underjordiska varelser
6. För att lösa ett problem med… 1. …torka och missväxt 2. …invånarnas lättja 3. …den höga barnadödligheten 4. …utbredd, demonisk besatthet
7. Som pris till… 1. …vinnaren i den årliga skattjakten 2. …den som löser rikets problem 3. …segraren i gladiatorkampen 4. …den som överlever labyrinten
8. För att visa upp på… 1. …fredsförhandlingarna 2. …den stora vårbalen 3. …det årliga magikonventet 4. …audiensen med dödsgudomen

 

Föremålets skapare är…
1. En galen magiker i…
1. …ett högt torn
2. …en fasansfull grotta
3. …en hemsökt arkipelag
4. …ett stinkande svavelträsk
2. En genial forskare…
1. …vid en kunglig akademi
2. …i ett avlägset kloster
3. …i ett hemligt laboratorium
4. …i ett luftskepp
3. En mäktig demon…
1. …i underjorden
2. …som dyrkas i hemlighet
3. …vars lakejer infiltrerat kyrkan
4. …som vill sprida död i världen
4. En gudom som kände sig…
1. …hämndlysten
2. …lekfull
3. …uttråkad
4. …åsidosatt
5. Ett hemligt sällskap som…
1. …är spridda över hela världen
2. …har agenter vid hovet
3. …verkar helt i lönndom
4. …har enorma tillgångar
6. En elementarvarelse från…
1. …framtiden
2. …en annan dimension
3. …ett underjordiskt rike
4. …en alternativ verklighet
7. En ond sekt…
1. …i huvudstadens kloaker
2. …som dyrkar ormdemoner
3. …med trogna på varje värdshus
4. …som vill förena dimensionerna
8. En savant som…
1. …dyrkas i en otillgänglig bergsby
2. …är fångad i en grotta av präster
3. …är en sevärdhet i huvudstaden
4. …lever inkognito i slummen

 

Föremålet har kraften att…
1. Förändra…
1. …död materia
2. …folks sinnen
3. …väder och vind
4. …liv och död
2. Förstärka…
1. …fysisk påverkan
2. …tålighet
3. …motståndskraft
4. …emotionell påverkan
3. Förstöra…
1. …minnen
2. …död materia
3. …gudomar
4. …levande materia
4. Förvränga…
1. …skuggor
2. …känslointryck
3. …minnen
4. …logik
5. Förminska…
1. …död materia
2. …levande materia
3. …gärningar
4. …emotionell påverkan
6. Förstora…
1. …död materia
2. …levande materia
3. …gärningar
4. …behov
7. Förkroppsliga…
1. …mardrömmar
2. …lustar
3. …önskningar
4. …det undermedvetna
8. Förena…
1. …liv och död
2. …olika dimensioner
3. …död materia och levande materia
4. …dåtid och nutid