Datz Ratzak Maijk

Datz gång skulle kunna jämföras med råttan i Ratatoi på 2 ben ibland och 4a ibland. Han ser ut som en vanlig råtta 1,5 meter hög, brun päls som saknas lite här och var. På grund av den massiva hjärntumören på vänstersida av huvudet så är ögat på just vänster 200% större än de andra, och den har även medfört att han stammar till 75%.

Name: Datz Ratzak Maijk
Race: Rat
Humanity: 15%

Flexah: 9
Meat: 5

Braaaainz: 10 (-8 med syn på vänster öga)(+3 Hörsel och Lukt)
Psi-Rezz: 9

Lookz: 9
Nutz: 8

Skillz:
Rattzclawing (Brawl) 2
Rattzchlimbing (Climbing) 2
Rattzdiggingz (Digging) 1
Rattzfindingz (Search) 2
Rattzzneeak (Stealth) 3

Powah:
Celerity [Flexah]
Hear No Evil, Smell no Evil [Braaaainz]
Radah [Braaaainz]
Razorsharp Klawz [Flexah]
Spew [Flexah]

Defectz:
Allerigeez [Meat]
Pus-Eye [Braaaainz]
Tumouah [*Braaaainz]
Zcab [Meat]

Total Hp:
10

Xpz:

Stuffz:
Credz:

Quotez: