Seamus Murtaugh

Jonathans far, tunnelbane-arbetare som bor i N.Y.

Försupen och bitter på sin nu enda son, som han anser vara orsaken till resten av familjens död. Men samtidigt är han splittrad av en kärlek han trots allt känner från far till son, och även om han inte erkänner det högt så gör han vad han kan för att hjälpa Jonathan när det verkligen behövs.