Allmänna talanger

Alla rollpersoner kan lära sig allmänna talanger.
Varje nivå kostar 3 ERF.

BLIXTSNABB
Du reagerar snabbt som en orm och hinner oftast
slå till före fienden.
✥ NIVÅ 1: Du får dra två initiativkort vid
stridens början i stället för ett. Välj vilket
du vill använda och blanda in de övriga i
leken igen innan övriga deltagare drar.
✥ NIVÅ 2: Du får dra tre initiativkort vid
stridens början i stället för ett.
✥ NIVÅ 3: Du får dra fyra initiativkort vid
stridens början.

BYGGARE
Du är van att arbeta hårt och släpa tungt för
att bygga hus och andra konstruktioner.
✥ NIVÅ 1: Du får modifikation +1 när du
arbetar på en byggnad i ert fäste. Läs mer
om fästen i kapitel 8.
✥ NIVÅ 2: Du får modifikation +2 när du
arbetar på en byggnad i ert fäste.
✥ NIVÅ 3: Du får modifikation +3 när du
arbetar på en byggnad i ert fäste.

BÅGMAKARE
Du har lärt dig att förvandla trä och läder till
dödliga pilbågar och slungor.
✥ NIVÅ 1: Du kan använda färdigheten
HANTVERK till att tillverka avståndsvapen
kapitel 4 talanger
65 66
ur vapentabellen med normala speldata.
✥ NIVÅ 2: Du kan tillverka avståndsvapen
med vapenbonus ett steg högre än normalt.
Det tar dubbelt så lång tid och du får
–2 på slaget.
✥ NIVÅ 3: Du kan tillverka avståndsvapen
med vapenbonus två steg högre än normalt.
Det tar fyra gånger så lång tid och
du får –4 på slaget.

BÄRSÄRK
När du blir bruten av elände (sid xx) kan du
välja att utlösa ett vildsint ursinne. Du får då
direkt tillbaka lika många poäng i grundegenskapen
som din nivå i BÄRSÄRK. Du måste sedan
direkt gå till angrepp i närkamp mot närmaste
fiende och fortsätta slåss tills du blir
bruten (igen) eller tills alla fiender inom synhåll
är brutna. Under din bärsärkagång är du
immun mot alla försök att MANIPULERA dig
och alla dina närstridsattacker gör en poäng
extra i skada.

BÖDEL
Du vet var du ska slå för att fienden ska falla
och inte resa sig. Någonsin mer.
✥ NIVÅ 1: När du ger din fiende en kritisk
skada får du slå om slaget en gång. Det
högsta slaget räknas.
✥ NIVÅ 2: När du ger din fiende en kritisk
skada får du slå om slaget två gånger. Det
högsta slaget räknas.
✥ NIVÅ 3: När du ger din fiende en kritisk
skada får du slå om slaget tre gånger. Det
högsta slaget räknas.
KOMMENTAR: Om din fiende har talangen
TURSAM tar dessa ut varandra. En nivå i TURSAM
tar ut en nivå i BÖDEL.

DEFENSIV
Du är skicklig på att utnyttja vapen och sköld
till att skydda dig mot fiender i närkamp.
✥ NIVÅ 1: Du får en gratis PARAD per runda i
strid. Den extra PARADEN räknas inte mot
dina handlingar i rundan.
✥ NIVÅ 2: Du får två gratis PARADER per
runda i strid.
✥ NIVÅ 3: Du får tre gratis PARADER per
runda i strid.

DRAKDRÄPARE
Drakdräpare är samlingsnamnet på dem som
söker ära och berömmelse i att döda vidunderliga
bestar och styggelser.
✥ NIVÅ 1: Du har +1 på alla attacker mot
monster.
✥ NIVÅ 2: Du har +2 på alla attacker mot
monster.
✥ NIVÅ 3: Du har +3 på alla attacker mot
monster

DUBBELFATTNING
Du kan konsten att slåss med ett enhandsvapen
i varje hand. Du har ett primärvapen i din normala
svärdshand och ett sekundärvapen i den
andra handen.
✥ NIVÅ 1: Du kan använda ditt sekundärvapen
till att utföra en attack per runda, som
en kort handling. Det måste vara ett LÄTT
vapen och du får –2 på attacken.
✥ NIVÅ 2: Som nivå 1, men du kan använda
ett normaltungt vapen som sekundärvapen.
✥ NIVÅ 3: Som nivå 2, och du får inget avdrag
på attacken med sekundärvapnet.

FAST GREPP
Du släpper inte greppet om ditt vapen i första
taget.
✥ NIVÅ 1: Det krävs en extra x för att AVVÄPNA
dig – alltså två x för enhandsvapen
och tre x för tvåhandsvapen.
✥ NIVÅ 2: Det krävs två extra x för att AVVÄPNA
dig – alltså tre x för enhandsvapen
och fyra x för tvåhandsvapen.
✥ NIVÅ 3: Det går inte att AVVÄPNA dig.

FISKARE
Du kan konsten att dra upp fisk ur floder och
sjöar. Du behöver ett nät, spö eller annan fiskeutrustning.
Läs mer om fiske i kapitel 7.
✥ NIVÅ 1: Du får +1 på slaget för ÖVERLEVNAD
när du FISKAR.
✥ NIVÅ 2: Du får +2 på slaget för ÖVERLEVNAD
när du FISKAR.
✥ NIVÅ 3: Du får +3 på slaget för ÖVERLEVNAD
när du FISKAR.

GIFTKOKARE
Du har lärt dig konsten att koka gifter av allehanda
slag. Läs mer om gifter i kapitel 5.
✥ NIVÅ 1: Du kan använda färdigheten HANTVERK
till att koka gifter. Se tabellen på sidan
xx för krav på råvaror och utrustning.
✥ NIVÅ 2: Som nivå 1, men du får +1 på alla
slag för att koka gifter.✥ NIVÅ 3: Som nivå 1, men du får +2 på alla
slag för att koka gifter.

HAL SOM EN ÅL
Du är snabb och rörlig och svår att träffa i strid.
✥ NIVÅ 1: Du får DUCKA gratis en gång per
runda i strid. Den extra DUCKA räknas inte
mot dina handlingar i rundan.
✥ NIVÅ 2: Du får DUCKA gratis två gånger per
runda i strid.
✥ NIVÅ 3: Du får DUCKA gratis tre gånger per
runda i strid.

HOTFULL
Du har en skrämmande fysisk framtoning och
kan hota folk till att göra som du vill.
✥ Nivå 1: Du kan slå för STYRKEPROV istället
för MANIPULERA när du hotar någon för
att få din vilja fram (sid xx). Om du vinner
slaget kan motparten inte kräva någon
motprestation av dig. Han kan fortfarande
välja att angripa dig.
✥ NIVÅ 2: Som nivå 1, och du får +1 på STYRKEPROV
när du hotar någon.
✥ Nivå 3: Som nivå 1, och du får +2 på STYRKEPROV
när du hotar någon.

JAKTMÄSTARE
Du är en skicklig jägare och finner villebråd
där andra går bet.
✥ NIVÅ 1: Du får +1 på slaget för ÖVERLEVNAD
när du JAGAR under utfärder. Läs mer
om utfärder i kapitel 7.
✥ NIVÅ 2: Du får +2 på slaget för ÖVERLEVNAD
när du JAGAR under utfärder.
✥ NIVÅ 3: Du får +3 på slaget för ÖVERLEVNAD
när du JAGAR under utfärder.

KALLBLODIG
Du är totalt känslokall och kan döda försvarslösa
fiender utan att darra på handen.
✥ NIVÅ 1: Du kan utföra en nådastöt (sid xx)
utan att ta tvivel.
✥ NIVÅ 2: Du kan utföra en nådastöt utan att
betala kraftpoäng och ta tvivel.
✥ NIVÅ 3: Som nivå 2 och du återhämtar en
poäng tvivel när du utför en nådastöt.

KASTARM
Du kan pricka vad som helst med en kastad sten.
✥ NIVÅ 1: Du har +1 på alla attacker med
kastvapen eller slunga.
✥ NIVÅ 2: Du har +2 på alla attacker med
kastvapen eller slunga.
✥ NIVÅ 3: Du har +3 på alla attacker med
kastvapen eller slunga.

KNIVKAMP
Du är rent livsfarlig med kniv
i hand.
✥ NIVÅ 1: Du har +1 på alla
attacker med kniv eller
dolk.
✥ NIVÅ 2: Du har +2 på alla
attacker med kniv eller
dolk.
✥ NIVÅ 3: Du har +3 på alla
attacker med kniv eller
dolk.

KOCK
Du är skicklig på att laga god mat med enkla
medel, även ute på vandring i vildmarken.
✥ NIVÅ 1: När du tillagat råvaror från
handlingarna JAGA, FISKA eller SÖKA FÖDA
(se kapitel 7) blir maten hållbar och kan
sparas för att ätas senare. Att laga mat
kräver en eld och tar en dygnsperiod (sid
xx).
✥ NIVÅ 2: Du utvinner en extra ranson mat
ur ett villebråd som du eller någon annan
har JAGAT.
✥ NIVÅ 3: Maten du lagar är så god att den
som äter en ranson även återhämtar en
poäng tvivel.

KVARTERMÄSTARE
Du är duktig på att hitta bra lägerplatser och
se till att alla i sällskapet har det bra vid lägerelden.
✥ NIVÅ 1: Du får +1 på slaget för ÖVERLEVNAD
när du SLÅR LÄGER under utfärder.
Läs mer om utfärder i kapitel 7.
✥ NIVÅ 2: Du får +2 på slaget för ÖVERLEVNAD
när du SLÅR LÄGER under utfärder.
✥ NIVÅ 3: Du får +3 på slaget för ÖVERLEVNAD
när du SLÅR LÄGER under utfärder.

LÅSDYRKARE
Du kan konsten att lirka upp stängda lås. Du
behöver någon sorts verktyg och välgjorda dyrkar
kan ge dig bonus.
✥ NIVÅ 1: Du får +1 på slaget för FINGERFÄRDIGHET
när du dyrkar upp lås.
✥ NIVÅ 2: Du får +2 på slaget för FINGERFÄRDIGHET
när du dyrkar upp lås.
✥ NIVÅ 3: Du får +3 på sla
kapitel 4 talanger
69 70
✥ NIVÅ 2: Du har +2 på alla attacker med
pilbåge eller armborst.
✥ NIVÅ 3: Du har +3 på alla attacker med
pilbåge eller armborst.

RUSTMÄSTARE
Du kan konsten att tillverka rustningar, sköldar
och hjälmar som kan skydda liv och lem.
✥ NIVÅ 1: Du kan använda färdigheten
HANTVERK till att tillverka alla rustningar,
sköldar och hjälmar i tabellerna i kapitel 5
med normala speldata.
✥ NIVÅ 2: Du kan tillverka rustningar, sköldar
och hjälmar med skyddsvärde ett steg
högre än normalt. Det tar dubbelt så lång
tid och du får –2 på slaget.
✥ NIVÅ 3: Du kan tillverka rustningar, sköldar
och hjälmar med skyddsvärde två steg
högre än normalt. Det tar fyra gånger så
lång tid och du får –4 på slaget.

RYTTARSKYTT
Du är tränad i konsten att avlossa pilbågar och
slungor från hästryggen.
✥ NIVÅ 1: Du kan avlossa kortbåge och
slunga från hästryggen. Du måste befinna
dig i en ÖPPEN zon.
✥ NIVÅ 2: Som nivå 1 och du får +1 på avståndsattacker
från hästryggen.
✥ NIVÅ 3: Som nivå 1 och du får +2 på avståndsattacker
från hästryggen.

SKEPPARE
Du kan konsten att styra flottar och båtar över
okända vatten.
✥ NIVÅ 1: Du får +1 på slaget för ÖVERLEVNAD
när du LEDER VÄGEN till sjöss (sid xx).
✥ NIVÅ 2: Du får +2 på slaget för ÖVERLEVNAD
när du LEDER VÄGEN till sjöss.
✥ NIVÅ 3: Du får +3 på slaget för ÖVERLEVNAD
när du LEDER VÄGEN till sjöss.

SKÖLDKAMP
Du är ett med din sköld, som kan skydda dig
mot alla attacker.
✥ NIVÅ 1: Du har +1 på alla PARADER med
sköld. Dessutom kan du använda skölden
som ett närstridsvapen. Vapenskadan är 1.
✥ NIVÅ 2: Du har +2 på alla PARADER med
sköld.
✥ NIVÅ 3: Du har +3 på alla PARADER med
sköld.

SLAGSKÄMPE
Du behöver inga vapen för att fälla din fiende.
✥ NIVÅ 1: Du får +1 på alla obeväpnade attacker.
✥ NIVÅ 2: Du får +2 på alla obeväpnade attacker.
✥ NIVÅ 3: Du får +3 på alla obeväpnade attacker.

SMÄRTTÅLIG
Du har lärt dig att uthärda smärta som får
andra att tappa fattningen. Denna talang kan
endast användas om ni använder de avancerade
reglerna för närkamp.
✥ NIVÅ 1: Om du bara tar en poäng skada
av en attack i närkamp mister du inte din
egen attack i samma steg (sid xx).
✥ NIVÅ 2: Om du tar upp till tre poäng skada
av en attack i närkamp mister du inte din
egen attack i samma steg (sid xx).
✥ NIVÅ 3: Du mister aldrig din egen attack i
steget till följd av smärta.

SNABBDRAG
Du drar ditt vapen snabbare än fienden hinner
blinka.
✥ NIVÅ 1: Du kan DRA ett LÄTT vapen utan
att det räknas som en handling. Detta
gäller även att plocka upp ett vapen från
marken.
✥ NIVÅ 2: Som nivå 1, men gäller även normaltunga
vapen.
✥ NIVÅ 3: Som nivå 2, men gäller även
TUNGA vapen.

SNABBSKYTT
Du kan blixtsnabbt avlossa din pil eller slungsten.
Jägare kan kombinera denna talang med
PILENS VÄG.
✥ NIVÅ 1: Du behöver inte utföra handlingen
LÄGGA AN innan du AVLOSSAR ett avståndsvapen.
✥ NIVÅ 2: Du kan AVLOSSA ett avståndsvapen
samtidigt som du SPRINGER.
✥ NIVÅ 3: Du kan AVLOSSA ett avståndsvapen
som en kort handling, men får då –2 på
slaget.

SPJUTKAMP
Ett mäktigt spjut kan fälla även det största
monster.
✥ NIVÅ 1: Du har +1 på alla attacker med
spjut.
✥ NIVÅ 2: Du har +2 på alla attacker med
spjut.
✥ NIVÅ 3: Du har +3 på alla attacker med
spjut.

STADIG PÅ FOTEN
Du har god balans och är svår att välta omkull.
✥ NIVÅ 1: Det krävs två sexor i stället för en
för att lyckas KNUFFA dig.
✥ NIVÅ 2: Du kan DUCKA utan att hamna på
marken.
✥ NIVÅ 3: Det går inte att KNUFFA omkull
dig.

STIGFINNARE
Du är en mästare på att finna rätt väg över
stock och sten i vildmarken.
✥ NIVÅ 1: Du får +1 på slaget för ÖVERLEVNAD
när du LEDER VÄGEN (sid xx).
✥ NIVÅ 2: Du får +2 på slaget för ÖVERLEVNAD
när du LEDER VÄGEN.
✥ NIVÅ 3: Du får +3 på slaget för ÖVERLEVNAD
när du LEDER VÄGEN.

STORMARE
Du kastar dig in i stridens hetta utan tanke på
riskerna.
✥ NIVÅ 1: När du förflyttar dig från NÄRA
till ARMLÄNGDS avstånd kan du samtidigt
utföra ett HUGG, STÖT, SLAG eller KNUFF.
Detta kallas för att STORMA.
✥ NIVÅ 2: När du STORMAR får du +1 på attacken.
✥ NIVÅ 3: När du STORMAR får du +2 på attacken.

SVÄRDSKAMP
Du har övat på strid med svärd i hand sedan
barnsben.
✥ NIVÅ 1: Du har +1 på alla attacker och
parader med svärd.
✥ NIVÅ 2: Du har +2 på alla attacker och
parader med svärd.
✥ NIVÅ 3: Du har +3 på alla attacker och
parader med svärd.

TURSAM
Hur illa det än ser ut tycks du alltid komma
undan med blotta förskräckelsen.
✥ NIVÅ 1: När du får en kritisk skada får du
slå om slaget en gång. Det lägsta slaget
räknas.
✥ NIVÅ 2: När du får en kritisk skada får du
slå om slaget två gånger. Det lägsta slaget
räknas.
✥ NIVÅ 3: När du får en kritisk skada får du
slå om slaget tre gånger. Det lägsta slaget
räknas.
KOMMENTAR: Om din fiende har talangen
BÖDEL tar dessa ut varandra. En nivå i BÖDEL
tar ut en nivå i TURSAM.

VANDRARE
Du orkar vandra länge i vildmarken utan att
stanna för vila.
✥ NIVÅ 1: Du får +1 på slaget för UTHÅLLIGHET
när du utför en ilmarsch (sid xx).
✥ NIVÅ 2: Du får +2 på slaget för UTHÅLLIGHET
när du utför en ilmarsch.
✥ NIVÅ 3: Du får +3 på slaget för UTHÅLLIGHET
när du utför en ilmarsch.

VAPENSMED
Du kan konsten att hamra grovt järn till en
dödlig klinga.
✥ NIVÅ 1: Du kan använda färdigheten
HANTVERK till att tillverka alla närstridsvapen
i vapentabellen med normala
speldata.
✥ NIVÅ 2: Du kan tillverka vapen med
vapenbonus ett steg högre än normalt.
Det tar dubbelt så lång tid och du får –2
på slaget.
✥ NIVÅ 3: Du kan tillverka vapen med vapenbonus
två steg högre än normalt. Det tar
fyra gånger så lång tid och du får –4 på
slaget.

VASS TUNGA
Du är en mästare på att formulera svidande
okvädningar som kan få den sturskaste fiende
ur balans.
✥ NIVÅ 1: När du MANIPULERAR och slår fler
x än du behöver för att vinna motståndsslaget
kan du ge motparten en poäng
tvivel för varje överskjutande x.
✥ NIVÅ 2: Som nivå 1, och du får +1 på alla
slag för att MANIPULERA i de fall där du
förolämpar motparten på något sätt.
✥ NIVÅ 3: Som nivå 1, men bonusen är +2.

YXKAMP
Inget klyver en sköld – eller en skalle – som en
redig yxa.
✥ NIVÅ 1: Du har +1 på alla attacker med yxa.
✥ NIVÅ 2: Du har +2 på alla attacker med yxa.
✥ NIVÅ 3: Du har +3 på alla attacker med yxa.

ÖGON I NACKEN
Nackhåren reser sig på dig när fiender smyger
i buskarna.
✥ NIVÅ 1: Du får +1 på SPEJA när du utsätts
för ett bakhåll eller en smygattack (sid xx).
✥ NIVÅ 2: Du får +2 på SPEJA när du utsätts
för ett bakhåll eller en smygattack.
✥ NIVÅ 3: Du får +3 på SPEJA när du utsätts
för ett bakhåll eller en smygattack.

ÖRTAKÄNNARE
Du ser skillnad på näringsrika växter och vanligt
ogräs.
✥ NIVÅ 1: Du får +1 på slaget för ÖVERLEVNAD
när du SÖKER FÖDA under utfärder.
Läs mer om utfärder i kapitel 7.
✥ NIVÅ 2: Du får +2 på slaget för ÖVERLEVNAD
när du SÖKER FÖDA under utfärder.
✥ NIVÅ 3: Du får +3 på slaget för ÖVERLEVNAD
när du SÖKER FÖDA under utfärder.