Talanger

Typer av talanger Det finns tre sorters talanger: släktestalanger, yrkestalanger och allmänna talanger. Släktes och yrkestalanger är mer kraftfulla än allmänna talanger, men … More

Allmänna talanger

Alla rollpersoner kan lära sig allmänna talanger. Varje nivå kostar 3 ERF. BLIXTSNABB Du reagerar snabbt som en orm och … More

Allmäna talanger

En lista över allmäna talanger, dvs talanger du kan köpa oavsett syssla. ALLMÄNNA TALANGER ANALYTIKER Du kan fly med Skärpa … More