Altsangs Katakomber

Katakomberna under staden Altsang är både ett nätverk av underjordiska gångar. En del av dem används som avlopp, medan andra är skapade med annat syfte.

De gångar som är målade som lite mörkare är avloppsgångar där man endast kan ta sig fram genom att vada genom det stinkande vattnet, fyllt med stadens lort och avföring.

De ihåliga cirklarna är de upp och nergångar som spelarna känner till. Den breda gången slutar under slottet med den fängelsehåla som Ignado säger sig sett en koppartjur i.