Black Church of Altsang

Kyrkan i Altsang styrdes av Fader Bennedict, en ghoul till Galien av klan Cappadocian. Dem båda försvann iochmed att Lady Gilyva of the Black Tower tog över kyrkan. Kyrkans väggar mörknade och är idag mattsvarta, och har sen dess ansetts som besudlad och få personer går dit längre.

Stadsvakten har i uppgift att hindra folk att gå in där.

Revs tidigt på morgonen den 24 april, 1399. HammerDawn och soldater ur stadsvakten rev den för att visa en gång för alla att de inte tänker acceptera de kättare som finns i staden ska använda kyrkan för sina oheliga riter.