Forgotten Nights

Ägdes av Voivode Anna Darvulia av Basarb, fram till hennes död 1399.
Togs sedan över av Vane of Tyne, klan Brujah.

Värdshuset var under 1300-talet varit Annas officiella mötesplats där hon behandlat stadens politik. Efter hon avsattes blev det betydligt sämre med vampyriska besökare, och efter hennes död rustades stället upp och Vane gjorde stället till en mötesplats för främst unga adelssöner, poeter och lärda män, som samlas där för att skvallra, dikta och prata politik.