Solomons John

Vid den östra porten ligger det gamla judekvarteret. När kung Edward I under 1290, kastade ut judarna ur landet, övergavs detta kvarter och har sedan dess plundrats och vandaliserats till att endast vara tomma skal av byggnader. Då ingen vill besudla sig med att bosätta i detta område, har stadens tiggare och uteliggare bosatt sig där.

Under 1291 blir platsen kraftig nerskräpat, då stadens befolkning finner det roande att gå att kasta skräp där för att visa sitt förakt mot judarna, samt att det är närmare än att slänga skräpet i avskrädeshögen utanför.
Detta gör att platsen får smeknamnet ”Solomons John”, efter den judiske kungen Solomon och det vanliga engelska smeknamnet ”john” för dass.

Efter Edwards död börjar judarna sakta men säkert återkomma till Altsang. I början av 1300-talet gifter sig Tzimisce-Voivoden Anne Basarab med en dödlig av den rika Cohen släkten, vilket gör att släkten skyddas ganska bra under många års tid. När hennes make dör av ålder lämnar hon Altsang under flera år och återkommer som en yngre släkting till sig själv.

I slutet av 1300-talet har även den judiska befolkningen expanderat rejält och Solomons John räcker inte längre till för att hushålla dem alla. Ett nytt judekvarter bildas utanför stadsmurarna.