Usquebaugh

Tjuvgillet Deepcut Blades håller till under den södra befästningen av staden. Vid bron över mot Gateshead fanns tidigare ett stort vakttorn. Detta torn raserades vid en invasion men ett nytt byggdes över det gamla.

En liten pub, Usquebaugh, finns där i anknytning med en båtmakare. Puben serverar mest bara starksprit (en av de första i England att göra egen Whiskey) och drar endast till sig riktigt råbarkade busar. Pubägaren är en väldigt kortväxt man vid namn Barthélemy (Kallas Tiny Bart).
Från vinkällaren i puben finns ett hål i golvet där en del av den gamla befästningens flykttunnel en gång var. Tunneln är idag till stora delar raserad, men innehåller denna väg in till Deepcut Blades tillhåll.

Tunneln under Usquebaugh är väldigt låg i tak (1,35m) och vatten har trängt ner hit, vilket tvingar folk att vada ett par hundra meter i vatten för att ta sig fram, något som tjuvgillet ser som positivt eftersom det gör att man lätt hör om man får besök.