Torpor revised

Har ändrat lite på Torporreglerna för att bättre passa de nya stridsreglerna.

Path Rating / Tid i Torpor

1) 100 år
2) 50 år
3) 10 år
4) 5 år
5) 3 år
6) 1 år
7) 6 månader
8) 1 månad
9) 1 vecka
10) 1 dygn