Klan Ventrue

• Ajal, 9th
Childe till Coventina
Moor från Algeriet, köptes som slav av Coventina i Curtea de Arges, Transylvanien. Numera bosatt i Altsang, UK

• Alexander of Lincoln, 7th [†]
Childe till Haquin
Från Lincoln, dödades 1297 av varulvar i Altsang.

• Banjo, 8th
Childe till Esmund of Sheffield
Från Sheffield, bor numera i Altsang, UK

• Conway Griffith, 9th
Childe till Banjo
Från Newcastle, numera Altsang, UK

• Coventina the Herbalist, 8th
Childe till Esmund of Sheffield
Örthelerska från Altsang, UK

• Diedrik,
Sire okänd
Från Nederländerna, numera bosatt i London, UK.

• Duchess of Amber, 5th
Childe till Mithras
Från London, UK

• Duke of Amber, 5th
Childe till Mithras
Från London, UK

• Esmund of Sheffield, 7th
Childe till Haquin of Avalon
Från Sheffield, bor numera i Altsang, UK

• Evinrude Hawkins (Haquin) of Avalon, 6th
Childe till Duke of Amber
Från Avalon, bor numera i Altsang, UK

• Logan DeNodens,
Childe till Marius the Red
Ursprung okänt, numera köpman i Altsangs Hamnkvarter, UK.

• Marius the Red,
Sire okänd
Ursprung okänt, bott i Altsang men försvunnen sedan en tid tillbaka. Antas vara i London, UK.

• Middle Dave, 8th [†]
Childe till Esmund of Sheffield
Från Sheffield, bodde i Altsang, UK. Dödades av Arthfael av klan Gangrel.

• Mithras, 4th
Sire Okänd
Ursprung okänt, numera London, UK.

• Valerius,
Sire Okänd
Ursprung okänt, numera London, UK.