Klan Ventrue

• Ajal, 9th
Childe till Coventina
Moor från Algeriet, köptes som slav av Coventina i Curtea de Arges, Transylvanien. Numera bosatt i Altsang, UK

• Alexander of Lincoln, 7th [†]
Childe till Haquin
Från Lincoln, dödades 1297 av varulvar i Altsang.

• Banjo, 8th
Childe till Esmund of Sheffield
Från Sheffield, bor numera i Altsang, UK

• Conway Griffith, 9th
Childe till Banjo
Från Newcastle, numera Altsang, UK

• Coventina the Herbalist, 8th
Childe till Esmund of Sheffield
Örthelerska från Altsang, UK

• Diedrik,
Sire okänd
Från Nederländerna, numera bosatt i London, UK.

• Duchess of Amber, 5th
Childe till Mithras
Från London, UK

• Duke of Amber, 5th
Childe till Mithras
Från London, UK

• Esmund of Sheffield, 7th
Childe till Haquin of Avalon
Från Sheffield, bor numera i Altsang, UK

• Evinrude Hawkins (Haquin) of Avalon, 6th
Childe till Duke of Amber
Från Avalon, bor numera i Altsang, UK

• Logan DeNodens,
Childe till Marius the Red
Ursprung okänt, numera köpman i Altsangs Hamnkvarter, UK.

• Marius the Red,
Sire okänd
Ursprung okänt, bott i Altsang men försvunnen sedan en tid tillbaka. Antas vara i London, UK.

• Middle Dave, 8th [†]
Childe till Esmund of Sheffield
Från Sheffield, bodde i Altsang, UK. Dödades av Arthfael av klan Gangrel.

• Mithras, 4th
Sire Okänd
Ursprung okänt, numera London, UK.

• Valerius,
Sire Okänd
Ursprung okänt, numera London, UK.

Jarmila Marović

Name: Jarmila Marović
Gender: Female
Born year:  (Embraced year: )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Ventrue
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght
Dexterity
Stamina

SOCIAL
Charisma
Manipulation
Apperance

MENTAL
Perception
Intelligence
Wits

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Michal Jedynak

Medlem i Sabbatpacket Bratanki.

Name: Michał
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Ventrue Antitribu
Generation: 11th
Sire:
Childe(s): Heidi
Haven:

ATTRIBUTES

Str
Dex
Sta

Cha
Man
App

Per
Int
Wit

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

OTHER

Heidi Bosko

Barpiga som jobbade på värdshuset Rozdroze under Skördefesten, då Sabbaten anföll byn. Hon omfamnades av sabbaten som tvingade in henne i Frenzy och släppte lös henne mot Lady Reginas ghouls. Heidi nergjordes och hamnade i torpor.

När hon vaknade så befann hon sig på Beacon of Light klostret. Där skolades hon in sitt nya liv av Erich och Moritz.

Name: Heidi
Gender: Female
Born year: 1571  (Embraced year: 1592)
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Ventrue
Generation: 12th
Sire: Michał
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

Str
Dex
Sta

Cha
Man
App

Per
Int
Wit

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

OTHER

Lord Tiedemann Drechner

Överhuvud för handelsätten Drechner.

Tiedemann samlade i Berlin samman en grupp liktänkande vampyrer och tillsammans planerade de att bygga upp en Camarilla-utpost i Polen, och såg sin chans växa i samband med planerna att starta upp Gwiazda ściana – gruvan. Så när gruvan startade 1590 började de flytten över genom att skicka tjänare som kunde bygga upp ett haven och skapa kontakter. I skydd av vintern flyttade sedan Tiedemann och flera av de andra till Polen och bosatt sig i herrgården som byggts upp vid Gibbeon-sjön.

Men Lord Drechners planer att etablera sig och ta voivode-titeln i området grusades då han dödades av Sabbaten i attacken mot hans herrgård, 23 Juni, 1592.

 

Name: Tiedemann Drechner
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: ) Final Death: 23 Juni, 1592
Family:

Nature:
Demeanor:

Clan: Ventrue
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

Str
Dex
Sta

Cha
Man
App

Per
Int
Wit

ABILITIES

Acting
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Larceny
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Herbalism
Melee
Music
Ride
Stealth
Survival

Academics
Hearth Wisdom
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Science
Seneschal

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

VIRTUES
Conscience
Self-control
Courage

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

OTHER