Heidi Bosko

Barpiga som jobbade på värdshuset Rozdroze under Skördefesten, då Sabbaten anföll byn. Hon omfamnades av sabbaten som tvingade in henne i Frenzy och släppte lös henne mot Lady Reginas ghouls. Heidi nergjordes och hamnade i torpor.

När hon vaknade så befann hon sig på Beacon of Light klostret. Där skolades hon in sitt nya liv av Erich och Moritz.

Name: Heidi
Gender: Female
Born year: 1571  (Embraced year: 1592)
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Ventrue
Generation: 12th
Sire: Michał
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

Str
Dex
Sta

Cha
Man
App

Per
Int
Wit

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

OTHER