Vannadal

En relatvit välbevarad ruinstad längs Dårforsen. Ett kloster i gudinnan Vannas ära finns strax utanför staden. Flera mindre öar ingår i staden, men broarna till de flesta av dessa är sedan länge förstörda.

Själva staden består av ett stort antal små kubformade stenhus, endast 1-2 våningar och källare.

Det forna folket hedrade sina döda genom att bevara dem i sina källare, så nästan alla hem har en familjekrypta inbyggd i källaren.

Ett väldigt utvecklat kloaksystem finns under staden, och de har använt Dårforsens kraft till att utveckla ett avancerat avlopp i de flesta husen längs med vattnet.