Utfärder

Terrängtyp

Det glömda landet är indelat i tio terrängtyper.
Varje hexagonruta på kartan har en viss terrängtyp, som avgör hur
svårt det är att röra sig in i rutan samt vilken typ av slumpmöten ni kan råka ut för.

FLODER är inte en terrängtyp i sig, utan fungerar som gräns mellan vissa sektorer. Där vadställen och broar finns (utmärkta på kartan) kan en flod passeras utan problem. Om ett vadställe eller en bro saknas behöver ni en flotte eller båt för att korsa en flod.

HÖGA BERG: Rutor med terrängtypen HÖGA BERG blockerar förflyttning. Det är omöjligt att röra sig in i dessa hexagonrutor, som därmed bildar en barriär runt Det glömda landet.

TypFörflyttningSöka födaJakt/Fiske
1. SlättÖppen terräng-1+1
2. SkogÖppen terräng+1+1
3. Mörk skogSvår terräng-10
4. KullarÖppen terräng00
5. BergSvår terräng-2-1
Höga bergKan ej passeras--
6. Sjö/flodKräver båt eller flotte-0
7. TräskKräver flotte+1-1
8. MyrSvår terräng-10
9. RuinstadSvår terräng-2-1

Dygnets indelning

Dygnet är indelat i fyra kvartsdygn som används för att mäta tid:
✥ Morgon
✥ Dag
✥Kväll
✥ Natt

Under utfärder blir dessa kvartsdygn en viktig komponent i spelet. Inför varje kvartsdygn måste var och en av er i sällskapet välja vilken aktivitet ni vill ägna er åt. Vissa aktiviteter kan flera av er utföra samtidigt, andra måste ni utse en person att utföra. De olika aktiviteterna förklaras närmare på följande sidor.

 • VANDRA. Måste utföras av alla i sällskapet
  om ni ska röra er framåt på kartan.
 • LEDA VÄGEN. Kan kombineras med att
  VANDRA, men kan bara utföras av en person
  i sällskapet.
 • HÅLLA UTKIK. Kan kombineras med
  att VANDRA, men kan bara utföras av en
  person i sällskapet.
 • SÖKA FÖDA. Kan inte kombineras med att
  VANDRA. Kan utföras av flera äventyrare
  samtidigt.
 • JAGA. Kan inte kombineras med att
  VANDRA. Kan utföras av flera äventyrare
  samtidigt.
 • FISKA. Kräver en flod eller sjö. Kan inte
  kombineras med att VANDRA. Kan utföras
  av flera äventyrare samtidigt.
 • SLÅ LÄGER. Kan inte kombineras med att
  VANDRA. Kan bara utföras av en person.
 • VILA. Kan inte kombineras med att VANDRA. Kan utföras av flera äventyrare samtidigt.
 • SOVA. Kan inte kombineras med att VANDRA. Kan utföras av flera äventyrare samtidigt.
 • UTFORSKA. Kan inte kombineras med att VANDRA. Kan utföras av flera äventyrare samtidigt.