Besmitta

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Sjukt djur

Du kan skapa vidriga smittor att hemsöka en
fiende med. Ditt offer, som måste vara en levande
humanoid, utsätts för en sjukdom med ett Smittvärde (sid 110) lika med effektgraden gånger 3. Beskriv gärna ingående hur smittan gestaltar sig.