Rosenöga

Orch-fästet i Feulamark. Byggt av dvärgar som en alliansgåva till alverna i Varassa, men som föll med staden i kriget mot nekromantikerna och deras demoniska väsen.  Numera huvudstad för Urhur-orcherna och deras kejsare Hroka den första och största.