EAZ – Klassförmågor: Ätt

”Människor” är extemt fixerade vid sina släktträd och ätter. Ditt nerärvda blod ska tituleras och förfäder ska minnas för varje enskilt så kallat stordåd de hävdat.

Fördelen med detta är dock att släktskap hedras och ger fördelar som inga andra har.

För att kunna ta del av dessa förmågor, krävs det att du har en mänsklighet på minst 90%.