EAZ – Klassförmågor: Cybernetik

De människor som kröp fram ur sina bombvalv efter de stora krigen, så hade de med sig teknologi som zonen utanför inte kände till. Med tiden började dock kunskapen sprida sig om hur man kunde bland maskiner med levande varelsers kroppar, även om de flesta tog betalt för jobbet oavsett om beställaren överlevde ingreppet eller ej.

I dagsläget anses cybernetik som en svaghet. Att man behöver kompensera för brister och oförmåga. Men faktumet att förstärkta soldater och övermänskligt starka grovarbetare är det svårt att förbise. Har man inget att förlora så är det många som tar chansen att förbättra sig själv på cybernetisk väg.

Det är dock dyrt med både produkterna och framförallt jobbet med att installera dem på korrekt sätt. Många tvingas låna pengar av arbetsgivare eller kriminella för att ha råd, och därmed förväntas de jobba för att betala av sin skuld.