Tip Tap Toe

Koordinat: Alpha: 3042

En industrihamn med resterna av en gammal militärbas. Zonen är totalt förstörd och inga hela byggnader finns kvar. Totalförstörda fordon och stridsrobotar finns överallt, men hela området är minerat och är extremt farligt att passera.