Flatline

En i stort sett helt platt del av Crystal Sea öknen. Endast en hård stenstig löper likt en väg genom zonen, i nordostlig till sydvästerlig riktning.  Följer man stenstigen  åt nordost, når man Proteus-bunkern så många använder den som riktmärke för att lättast finna den gamla forskningsstationen.

Enligt forskarna, så är stenstigen egentligen en bergskam som sticker upp ur kristallsanden.

Området har en väldigt kraftig röta och man bör inte hänga krav där för länge utan skyddskläder.