Ragbeast

En storvuxen varghybrid, som överlevt allt världen har kastat över den och nu smyger den runt bland ruiner och träd.

ATTACKER (Slå 1T6)

 1. RIVATTACK!
  Med ett vildsint språng kastar sig ulven framåt och river en även-
  tyrare med sina vassa klor. Äventyraren attackeras med åtta grundtärningar

  och vapenskada 1 (huggskada).

 2. VILDSINT BETT
  Dovt morrande ger sig besten på närmaste äventyrare och biter
  med all sin kraft. Genomför en attack med sju grundtärningar och vapenskada

  2 (huggskada). Attacken går att parera, men om attacken lyckas blir offret även utsatt för en frätskada.

 3. DÖDSSKAKNING
  Besten tar ett språng och biter sig fast i en äventyrare
  inom nära avstånd, varpå den skakar den olycksalige äventyraren och
  slänger iväg henne. Slå för attacken med sju tärningar och vapenskada
  2 (huggskada). Om attacken träffar slungas offret till

  nära avstånd och landar liggande.

 4. SPRÅNGATTACK
  Odjuret tar sats och ger sig i full fart på en äventyrare inom
  nära avstånd med all sin tyngd. Slå för attacken med åtta grundtärningar
  och vapenskada 1 (krosskada). Om attacken träffar faller offret omkull och
  besten får direkt göra en extra attack (sex grundtärningar och vapenskada 2,
  huggskada), utanför normal turordning. Den extra attacken går inte att

  undvika.

   

 5. LÅST KÄKE

  Besten biter sig fast i en av äventyrarnas arm eller ben och låser käkarna i en brutal mangling. Genomför en attack med sju grundtärningar och skada 2 (krosskada). Vid träff blir äventyraren greppad och tar frätskada (1 poäng) varje runda denne fortfarande sitter fast. Eventuella arm- eller benskenor förlorar 1 bonus för varje runda som besten håller kvar sitt grepp.

 6. HALSBETT
  Besten ser en blotta och slänger sig över en äventyrare och biter mot halsen för att försöka släcka hennes liv. Slå för attacken med tio grundtärningar med vapenskada 2 (huggskada). Attacken går att parera men oavsett om attacken lyckas eller ej, så får äventyraren halva skadan (avrunda uppåt) även på INTELLIGENS, till följd av den skräckfyllda upplevelsen.  Lyckas attacken tar offret dessutom frätskada.

  FRÄTSKADOR

  En Raggbest saliv är frätande, vilket gör att de kan äta nästan vad som helst. Det gör även att deras bett kan ge en obehaglig överraskning. Om ett offer tar frätskador efter någon av attackerna ovan så tar de omedelbart 1 poäng skada på STYRKA ELLER sänker sin rustnings bonus med 1 poäng, om SL anser att kroppsdelen är täckt av rustningsdelar. Efter rustningsdelen nått försvarsvärde 0 är den förstörd och eventuella vidare attacker kommer skada öventyraren istället. Om besten håller kvar äventyraren, så fortsätter äventyraren få denna typ av skada varje runda, tills dess att denne blir bruten.

  Finns det fler fiender i direkt närhet så kommer Raggbesten ignorera brutna motståndare och istället angripa nästa fiende. Är den stackars äventyraren ensam eller alla är besegrade, kommer Raggbesten avsluta ett av offrens liv, och sedan släpa iväg bytet till en lugn plats för att förtära det.