Meat Grinders

Meat Grinders är den första generationens stridsrobotar [Lei I] som drabbade det område som idag är Zone Alpha. De var programmerade att angripa alla humanoida varelser, slite dem i stycken och sedan återvinna liken till energi.  Andra maskiner attackerades också vid behov, för att få reservdelar.

Dåligt utvecklad AI och primitiva mekaniska lösningar gjorde dock att maskinerna endast var effektiva ett par år innan dåtidens befolkning lärde sig lura dem.

De Meat Grinders som idag finns kvar är i extremt dåligt skick. Sönderrostade och slöa, påminner de om zombies när de sega sig fram. Men även om man lätt kan springa ifrån dem, så bör man vara försiktig runt om dem. Ibland stöter man på en som fortfarande fungerar, eller flera av dem i stor grupp och då kan man ligga illa till.