Waspsies

Det första zonvandrare brukar märka
av dessa odjur är surrandet, onaturligt
dovt och motbjudande. Zongetingarna
är gulsvarta, stora som knytnävar och
har hårda ytterskal. Deras sting injicerar
ett kraftigt hallucinogent gift som förvirrar offret och gör det lättare för insekterna att slita dem i stycken.
Som om det inte vore nog utsöndrar
zongetingar när de hamnar i strid, ett
feromon som direkt lockar till sig fler
surrande missfoster.

Grundegenskaper: STY 5
Pansar: 2
Vapen: Bett (vapenskada 1 och
hallucinogent gift, se nedan).

Svärm: Kan endast skadas av eldkastare,
explosioner och mutationer.

Hallucinogent gift: Varje attack som ger
1 eller mer i skada ger offret en poäng
förvirring.

Feromoner: Svärmens sty ökar ett steg
varje runda tills alla offer är döda eller
har lyckats fly.