Snedtändning Mutationer

01-13  Mutantkrafterna löper amok i din kropp, och du tar en poäng trauma. Välj själv vilken GE som drabbas. Du ökar din ”morfos” med 1T10. 

14-25  Mutant-krafterna reagerar på den röta som finns omkring dig och orsakar kaos i din kropp. Du får 1T6 poäng röta, vilket även riskerar att ge dig lika många trauman. 

26-35  Du drabbas själv av mutationens effekt och tar lika mycket trauma som offret. Om mutationen inte ger trauma blir du i stället desorienterad och kan inte agera i nästa runda.

36 Mutationen förvrider dina tarmar och du utvecklar därför en brutal laktosintolerans. Som tur är har ingen sett till glass på över 200 år, så du kan eventuellt överleva trots detta.

37-45  Mutationen suger ur dig dubbelt så många KP, utan att effekten ökar. Du kan inte gå under noll KP.

46-55 Din kropp klarar inte av påfrestningen av mutationen, utan lägger av. Delar av kroppen (SL avgör vilka och hur stor del av kroppen, utifrån antal KP som spenderades) förlamas under 1T6 timmar.

56 Mutationen överreagerar med något och du kan inte stänga av den. Den fortsätter vara aktiv tills dess att alla dina kraftpoäng tar slut. Eventuella offer eller vänner kan komma åt råka illa ut om de kommer i vägen för dig. 

57-65  Mutationen du just använt går i baklås – du kan inte använda den igen under resten av spelmötet.

66-69  Mutationen förändrar ditt utseende permanent. Välj själv hur. Effekten är bara kosmetisk, men ökar din morfos med 1T10.

70-80 Du tappar kontroll över dina mutationer, och de kan aktiveras av sig själv eller bara vägra fungera i minst 1 dygn (SL bestämmer). 

81 Din kropp reagerar kraftigt på krafterna som aktiveras inom dig. Du känner dig extremt stark och skärpt och du helas från alla trauman du har för tillfället, men istället uteblir den tilltänkta effekten av mutationen. 

82-85  Mutationen övertänds och effekten blir dubbelt så stor som du tänkt dig, och helt utom din kontroll. 

86-94  Mutationen övertänds. Du får tillbaka de KP du just spenderat och kan direkt, i samma runda, aktivera samma mutation igen – mot samma mål eller ett annat.

95-00 Mutationen drabbar alla omkring dig med dubbel styrka, vänner som fiender.